MENY

Ny bok om norsk subseahistorie

I boken «Subseahistorien. Norsk undervannsproduksjon i 50 år» forteller UiS-professor Arnfinn I. Nergaard og Kristin Øye Gjerde ved Norsk oljemuseum historien om norsk subseanæring og undervannsteknologi.

Omslag «Subseahistorien. Norsk undervannsproduksjon i 50 år» Omslaget til «Subseahistorien. Norsk undervannsproduksjon i 50 år»

Initiativet til boken kom fra en gruppe subseaveteraner fra Equinor med Hans Jørgen Lindland i spissen.  En januardag i 2013 henvendte de seg til Norsk Oljemuseum med spørsmål om museet ville skrive historien om norsk subseanæring og undervannsteknologi. 

- Sentral del av norsk historie

- Svaret var så klart ja. Subseanæringen er ikke bare en viktig del av olje- og gassvirksomheten, men også en helt sentral del av norsk industri- og samtidshistorie, forteller Kristin Øye Gjerde som er seniorforsker og førsteamanuensis ved Norsk Oljemuseum.

Oljemuseet er en uavhengig kunnskapsinnsamlings-, forsknings- og formidlingsinstitusjon

Pionerånd og pågangsmot

Kristin Øye Gjerde viser til at norsk subseahistorie er en fortelling om pionerånd og pågangsmot, innovasjon og dristighet, og om teknologiløsninger og ingeniørkunst i verdensklasse.

Det er en fortelling om at veien blir til mens du går, og om hvordan Norge – til tross for barske og ugjestmilde værforhold, store havdyp og strenge statlige reguleringer – har gått fra å være en importør av subseautstyr til Ekofiskfeltet i 1971, til å bli en verdensledende eksportør av undervannsteknologi i 2019.

Realisering av bokprosjektet

Innsamlingen av dokumentasjon startet umiddelbart, med et kickoffseminar i mai 2013 som samlet rundt 35 personer med bred bransjeerfaring. Steget fra forprosjekt til aktiv fase skulle likevel vise seg mer utfordrende enn først antatt, da oljekrisen i 2014 gjorde det vanskeligere å få økonomisk støtte fra industrien til bokprosjektet.

Arbeidet kom derfor ikke ordentlig i gang før i august 2016 da professor Arnfinn Nergaard fikk bruke sin forskningstid ved UiS til å skrive historien sammen med Kristin Øye Gjerde.

Boken er også gitt ut på engelsk med tittelen «Getting down to it. 50 years of subsea success in Norway».