MENY

Ny bok om risikoanalyse

Professor Terje Aven ved UiS, sammen med Hermann Wiencke og Willy Røed, Proactima, lanserer en ny bok om Risikoanalyse under samfunnssikkerhetskonferansen på UiS mandag 7. januar.

- Dette er en tvilling til boken om Risikostyring som kom ut i januar i 2007, sier professor Terje Aven ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

- Hensikten med boken er å vise hvordan en bør planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser, slik at de utføres på faglig riktig måte og gir underlag for å ta beslutninger. I boken gir vi eksempler på bruk av risikoanalyse innen områder som helse, transport, IKT, olje og gass og kommunal virksomhet. Alt er fundert i henhold til nyere prinsipper for risikoanalyse.

I boken tar Aven og medforfatterne opp sikkerhet i forhold til ulykker og villede handlinger som terror og sabotasje.

Det er den praktiske tilnæringen til risikoanalyse som skiller utgivelsen av Risikoanalyse fra tidligere bøker som har hatt en mer teoretisk tilnærming.

De to bøkene Risikostyring og Risikoanalyse inngår i det nettbaserte etterutdanningstilbudet i Risikostyring og HMS-ledelse på 30 studiepoeng i regi av Proactima AS/HSE Academy og UiS.

- Dette er strategisk viktig for risikostyringsmiljøet ved UiS fordi vi kan tilby kunnskaper på vårt felt på en langt bredere måte enn bare til ordinære studenter, sier Terje Aven. Bøkene gir en faglig plattform for de nettbaserte kursene som er beregnet på folk i næringsliv og industri. Hvert kurs gir en uttelling på fem studiepoeng.

- Uten den faglige kompetanse som er i Proactima kunne vi ikke gjennomført dette kurset, sier Terje Aven. Det faglige samarbeidet gir oss økte ressurser.

- Det er et stort potensial for denne type kurs, sier Terje Aven. Vi har allerede gjennomført to kurs for Petroleumstilsynet i 2007, og det blir to nye kurs i år. Men det er flere bedrifter som er i bildet, og vi forventer at markedet for denne type kompetanse bare vil øke.

 Tekst: Egil Rugland