MENY

Ny bok om risikostyring og ledelsesansvar

Professorene Jan Erik Vinnem og Terje Aven har gitt ut boken Risk Management with Applications from the Offshore Petroleum Industries på Springer forlag. Boken kommer ut i serien Springer Series in Reliability Engineering.

Aven og Vinnem er begge tilsatt ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

- Boken oppsummerer mye av det som vi har hatt hovedfokus på i de siste årene i fagområdet risikostyring knyttet til offshore petroleumsvirksomheten med hovedvekt på norsk regelverk,  sier Jan Erik Vinnem.

Tema for boksen har utspring i regjeringens sikkerhetsmeldinger om petroleumssektoren fra henholdsvis fra 2001 og 2006, og Norges forskningsråd har gitt midler til forskningen i perioden 2002-2006.

Bidrag til å nå mål
- I sikkerhetsmeldingen ligger det en ambisjon fra norske myndigheter om at Norge skal bli ledende i verden på HMS i petroleumsvirksomheten. Boken er et bidrag til å nå den målsettingen, sier Vinnem og fortsetter:

- Etter vår mening krever god sikkerhet aktiv medvirkning fra ledelsen. Det er hovedpoenget i boken. Vi ser på hvordan organisasjonen styrer prosessene internt i selskapene for at ledelsen skal være aktiv og delta i beslutningstagningen for å oppnå et høyest mulig sikkerhetsnivå. I boken har vi med eksempler på gode og mindre gode beslutningsprosesser knyttet til HMS.

Pensum
Boken vil bli brukt i to mastergradsfag i risikostyring på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

- Men målgruppen er også ansatte i petroleumsindustrien, myndigheter, operatørselskaper, leverandører, konsulenter og forskere, sier Jan Erik Vinnem.

Boken er på 200 sider og kommer i salg i høst.