MENY

Ny bok om treningsledelse og lederutvikling

I boka "Treningsledelse - Lederutvikling" skal elever få kunnskap om å planlegge, lede og vurdere idrettsaktiviteter for grupper eller enkeltindivider med forskjellige forutsetninger.

- Boka gir en innføring i idrettsdidaktikk gjennom å belyse ulike undervisningsprinsipper, metoder og egenskaper som er viktige for en lærer, trener eller leder, forteller førsteamanusensis Rune Giske ved UiS.

Sammen med Gro Næsheim-Bjørkvik, universitetslektor ved UiS og Anders O. Brunes, opplæringsleder ved Bjørkangen videregående skole, har han skrevet en bok som vil være nyttig i arbeidet med treninger og konkurranser.

- "Treningsledelse - Lederutvikling" skal gi leseren innsikt og forståelse for ulike sider ved god ledelse. Boka belyser også ulike forhold ved planlegging og gjennomføring av idrettsarrangementer, sier Næsheim-Bjørkvik.

De tre forfatterne av boka har alle lang erfaring fra arbeid med idrett både på og utenfor idrettsbanen og fra undervisning av elever og studenter på idrettsfag.