MENY

Ny bok om utfordringer i barnevernet

I boka Veivisere for et moderne barnevern blir nye og gamle metoder og tenkemåter i barnevernet vurdert opp mot hverandre. Redaktører for boka er Liv Schjelderup og Cecilie Omre ved Institutt for sosialfag.

Veivisere for et moderne barnevern omhandler sentrale utfordringer for et fremtidig barnevern.

Noen av forfatterne reflekterer over nødvendige veivalg, og hvilke forutsetninger valgene innebærer. Andre presenterer praksis erfaringer og forskningsresultater fra implementering av metoden familieråd i sosialt arbeid med barn og familier. Boken gir eksempler på de mangfoldige utfordringene et fremtidig barnevern står overfor, og viser hvordan det er mulig å reflektere og handle i dette mangfoldet.

Forfatterne består av deltakere ved Den fjerde nordiske konferansen i familieråd, som ble arrangert ved Universitetet i Stavanger i mai 2006. Deriblant flere UiS-ansatte. De er praktikere og forskere som alle har betydelig kunnskap og erfaringer med familieråd. Forfatterne kommer fra hele Norden og flere europeiske land, samt fra New Zealand, der metoden har sin opprinnelse.

Veivisere for et moderne barnevern vil være aktuell for alle som arbeider med barn og familier, samt for forskere som er opptatt av å utvikle nye metoder i barnevernet.