MENY

Ny brosjyre om masterutdanning i teknologi

Universitetet i Stavanger sammen med seks andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet har gått sammen for å profilere masterutdanningene i teknologi. En rykende fersk brosjyre på hele 120 sider gir en grundig presentasjon av de utdanningsmulighetene som Vestlandsregionen kan tilby i teknologiske fag.

Med på prosjektet er foruten Universitetet i Stavanger: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Molde, Høgskolen Stord/Haugesund, Sjøkrigsskolen.

- Dette er et tiltak som skal bidra til å stimulere interessen for teknologiske fag generelt og i særdeleshet masterutdanningene, sier fungerende dekan Tore Wiig, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

- Det er som kjent for tiden en enorm etterspørsel etter teknologisk kompetanse i landet. Det er stor mangel på både ingeniører og sivilingeniører ikke minst i oljeindustrien,. Når det gjelder UiS har det gitt seg utslag i en nesten dramatisk økning i søkertallene til petroleumsfag på bachelornivå. Det vil i et videre perspektiv også gi et større rekrutteringsgrunnlag for opptak til masterutdanningene. Med en master i teknologi ligger veien åpen til en sikker karriere ikke bare i petroleumsindustrien, men også store deler av annen industrien.

UiS kan tilby 11 mastergradsstudier i teknologiske fag i tillegg til åtte bachelorstudier. Det er for tiden 530 masterstudenter i teknologiske fag på UiS.

 Les mer om brosjyren