MENY

Ny dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Ole Ringdal er ansatt som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det var på styremøtet ved UiS 9. juni, 2011 at Ole Ringdal ble ansatt i åremålsstilling som dekan for en periode på fire år.

Ringdal tok sin doktorgrad (Dr.Scient) i biologisk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1985. Han har matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i ernæringsbiologi fra samme institusjon.

Ringdal er nå inne i sin andre åremålsperiode som dekan ved Avdeling for teknologiske fag ved Høgskolen i Telemark. I perioden 1992 til 2005 var han ansatt ved Norsk Hydro, blant annet som seniorforsker, prosjektleder og laboratorieleder. Han var seniorforsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger) og høgskoledosent II i teknisk miljøvern/bioteknologi ved UiS, da Høgskolesenteret i Rogaland, fra 1991 til 1992. I perioden 1987 til 1991 var han forsker, prosjektleder og avdelingsleder ved Norconserv. Han har også vært biolog ved Noratec og stipendiat ved UiB.