MENY

Ny deltakerrekord på lesekonferanse

– Jeg blir litt skremt når jeg ser hvor viktig det vi gjør i barnehagen er. Men jeg blir glad for å se at vi gjør mye rett. Uttalelsen kommer fra Kathrine Solberg fra Røyskatten barnehage i Bjerkreim kommune. Hun var en av 620 delegater på den nasjonale lesekonferansen BARNEHAGE + SKOLE = SANT som Lesesenteret aarrangerte i Stavanger Forum 28. og 29. mars 2011.

Forskningsbasert og praksisnært

– Vi ble overrasket over hvor stor konferanse det var. Dyktige foredragsholdere utfordrer oss, og det gjelder å være skjerpet for å få alt med seg. Jeg har notert så blekket spruter, forteller Solberg.

Solberg har ansvar for kommunens plan for overgang fra barnehage til skole, og har fått masse faglig påfyll disse dagene.  Sammen med Kari Hilde Hellestø som er styrer i Skjæraberget barnehage har de en pause i et tettpakket program.

– Det handler ikke om å drukne barna i språk. Språkstimulering må ha mål og mening, sier Trude Hoel og Anne Håland fra Lesesenteret i sitt foredrag. Sammen ga de mange gode eksempler på samtaler om språk og om bøker. Noen av eksemplene er stimulerende for den muntlige språkutviklingen, andre er stimulerende for skriftspråket.

Håland og Hoel var praksisnær i sin formidling. Andre foredrag var i større grad formidling av forskningsresultater. Stefan Samuelsson viste i sitt foredrag til hvor utfordrende  det er å predikere dysleksi hos barn i førskolealder. Samuelsson baserte foredraget sitt på resultater fra et stort internasjonalt forskningsprosjekt som har sett på over 1000 tvillingpar fra de var 5 til de var 10 år.

Kartlegging

Kartlegging i skole og barnehage har vært sentralt i flere av foredragene på konferansen. Dette er en hett tema i sektoren for tiden, og det har vært forskjellige synspunkt som har kommet fram.

Barnehagene i Bjerkreim kommune har forskjellig syn og forskjellig erfaring med bruk av kartlegging.

– Jeg har endret mitt syn på kartlegging i løpet av konferansen. Det viktige er at kartleggingen brukes på en skikkelig måte. Man må ha et klart definert mål om hva den skal brukes til, sier Hellestø.

­– Vår barnehage har gode erfaringer med bruk av kartlegging, forteller Solberg

Begge er enige om at det er viktig med et felles fokus hos førskolelærere og lærere når det handler om språkstimulering og leseopplæring.

– Essensen i dette ligger jo i utdanningen. Vi opplever jo at vi i barnehagene kommer fra en helt annen tradisjon enn lærerne. Barnehagene har et helt annet fokus enn skolene, men hvis vi alle i større grad ser sammenhengen i det vi gjør vil det være til beste for barna, sier Solberg

Fullt hus

Fjorårets lesekonferanse samlet neste 400 deltakere. I år var påmeldingen så stor at Lesesenteret måtte avvise flere som ønsket å delta da det ikke var plass til flere.

– 620 deltakere er mer enn vi har hatt noen gang på våre nasjonale konferanser. Det viser at vi har truffet med tematikken. Både kartlegging og fokuset på overgangen fra barnehage til skole ser ut til å være midt i blinken for våre målgrupper, sier medlem i arrangementskomiteen Nina Nøttaasen Gabrielsen.