MENY

Ny, digital møteplass mellom UiS og næringslivet

Nedgangen i oljebransjen har redusert næringslivets oppsøkende talentjakt på universitetet. Hvordan skal nå studenter og næringsliv holde kontakten?

  • Eat&Innovate.3.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • Eat&Innovate.2.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • Eat&Innovate.1.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • Eat&Innovate.4.jpg (rw_largeArt_1201).jpg

Det var tema for onsdagens «Eat, think and Innovate» i Måltidets Hus. Studenter og miljøet på UiS har mye de kan tilføre næringslivet, særlig når det gjelder å skrive relevante, konkrete og løsningsorienterte bachelor- og masteroppgaver. Den fysiske nærheten mellom studentene og 150 bedrifter i Ipark gjør kontakten praktisk. Det er bare seks minutters vanlig gange mellom campus og Ipark.

Møteplass med vinn-vinn

– Vi har ikke lenger et næringsliv som tørster etter å ansette folk. Det er helt forståelig at det har mindre verdi for næringslivet å delta på talentarrangement på UiS. Derfor lager vi nå nye møteplasser. På nettsiden «Nettverk.uis.no» kan bedrifter legge inn oppgaver som kan løses av bachelor- og masterstudenter, sier Kjell Kristoffer Stokke, rådgiver fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen på UiS.

I dag har UiS 31 bachelorstudier, 43 toårig masterprogram, 11 femårig masterprogram og 11 doktorgradsprogram. Studenter på alle disse nivåene ønsker primært å skrive oppgaver som er relevante. UiS har erfaring for at studenter som har en reell problemstilling, og eventuelt en mentor fra nærlingslivet med i prosessen, har økt motivasjon og interesse for faget.

– Vi har seriøse og hardtarbeidende studenter, men med en arbeidsgiver på laget, så opplever mange en vinn-vinn. Selskapene får belyst et problem, de opplever kunnskapsspredning og studenter bygger et nettverk mellom seg, universitet og næringslivet, sier Stokke.

Mange studenter har selvsagt i dag reelle problemer som grunnlag for sine studentoppgaver, men til nå har sjansen for en ekte næringslivskontakt vært mer tilfeldig. Kontakten har enten vært opprettet via en veileder eller at studenten har kontakter selv i et næringslivsmiljø.

– Nå systematiserer vi dette slik at flere får slike sjansen, sier Stokke.

Reduserer hindringer

Stokke demonstrerer hvordan selskaper i Ipark enkelt og greit kan legge inn oppgaver.

– Vi ønsker å gjøre dette så enkelt som mulig for alle parter. Dere legger inn oppgaver, studentene tar kontakt og så finner vi med dialog fram til hvordan den videre saksbehandlinger blir for å kvalifisere oppgaven til en bachelor eller en masteroppgave, sier Stokke.

Studentene har frist til 1. desember til å levere inn sine problemstillinger for vårens studentoppgaveskriving. Så for dette året blir det vanskelig å få skaffe en student.

– Dere må gjerne legge inn oppgaver som kan løses til neste år. Dere bestemmer selv utløpsdato, sier Stokke til et titalls bedrifter fra Ipark som har benket seg for å høre om samarbeidsmulighetene.

Vellykket test

I dag er det 19 oppgaver inne på møteplassen. Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiS hadde i oktober en møtedag der 650 studenter fikk høre om 40 konkrete oppgaver presentert av næringslivsfolk.

– Jeg tror alle fant en partner. Oppgavene skal være ferdig til sommeren så hvordan det konkret har gått, vet vi ikke ennå. Arrangementet var så vellykket, at vi nå gjør det digitalt enklere å opprette disse kontaktene, sier Stokke.

Med på lunsjen var masterstudent Kingsley Ugochukwu. Han delte sine erfaringer med å skrive masteroppgave i en bedrift. Fra januar til juni i år jobbet han tett på selskapet Beyonder AS.

– Det var en professor ved UiS som linket oss sammen. Jeg har bakgrunn som gassingeniør. Beyonder driver med batteri og mine oppgaver var den kjemiske prosessen mellom papirmasse til «activeted carbon», fortelle Kingsley.

– Jeg forstod lite i starten, men det har vært en lærerik og interessant prosess. Jeg har lært å jobbe selvstendig, løse oppgaver, jobbe i et team og i en organisasjon. Vi har vært på teambuilding og aktiviteter som har betydd mye for meg, sier studenten fra Nigeria.

Ser nytteverdien

En av tilhørerne er Trond Rolfsvåg fra Oljedirektoratet. Han har en fortid i ConocoPhillips. Han er også gründer av selskapet HydroPhilic, et av selskapene Validé har vært med å utvikle.

– Som mangeårig ansatt i oljebransjen har jeg vært mentor for mange studenter. De store selskapene har hatt mentorprogram i mange år, men med denne markedsplassen ser jeg muligheter som har en merverdi for begge parter. Dette er ikke bare å gjøre vår borgerplikt overfor studentene. Her får næringslivet noe helt nyttig tilbake. Dette har jeg virkelig tro på kan gi nyttige relasjoner, sier Rolfsvåg.

Tekst og foto: Hilde Garlid / Valide