MENY

Ny doktorgrad for næringslivet

Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet lanserer nå en ny doktorgradsordning som skal stimulere til mer forskning i næringslivet. Statsrådene Dag Terje Andersen og Tora Aasland la nylig fram ordningen for nærings-PhD.

Ordningen er basert på et faglig samarbeid mellom en bedrift og et universitet eller en høyskole. I praksis betyr dette at stipendiaten blir ansatt i bedriften, mens vedkommende arbeider og får veiledning begge steder. Begge parter bidrar til finansieringen.

Målet for ordningen er å øke forskningsinnsatsen i næringslivet og styrke kunnskapsutvekslingen mellom næringslivet og akademia. Departementet anslår at om lag 11 prosent av norske bedrifter har behov for denne type kompetanse.

Den nye ordningen er en oppfølging av forskningsmeldingen (Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005)). I første omgang blir det en prøveordning som starter i år og omfatter inntil 10 doktorgrader. Den økonomiske rammen på om lag 5,5 millioner kroner finansieres over Nærings- og handelsdepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd.

Se utlysningsteksten her.