MENY

Ny eksamensforskrift

På styremøtet torsdag 2. april inviteres UiS-styret til å vedta forslag til ny eksamensforskrift ved universitetet.

Forskrift om eksamen ble sist revidert i desember 2005. Siden siste revisjon er det høstet erfaringer med forskriften som tilsier at det bør gjøres en del endringer.

Etter en høringsrunde ble utkast til revidert forskrift lagt fram for styret i møtet 12. februar 2009. Styret utsatte saken og ba om at Utdanningsutvalgets kommentarer ble innarbeidet i saken, og at det ble gjort en vurdering av ordningen med at det ikke arrangeres ny/utsatt eksamen når det arrangeres ordinær eksamen to ganger årlig. Styret ba også om vurdering av om studenter med annet morsmål enn norsk skal kunne ha med seg norsk ordbok til eksamen i tillegg til tospråklig ordbok. Disse to punktene har vært ute til ny høring, og har også vært forelagt Utdanningsutvalget til uttalelse.

Andre særlig viktige punkter i saken er:
- studentenes studierett
- ny innlevering/sensur av kandidat-, bachelor- og masteroppgaver
- klage på sensur av gruppeeksamener
- innskrenking av retten til ny/utsatt prøve

Les mer om sak US 27/09 Ny forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger