MENY

Ny formidlingspris til Frank Asche

Professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger har fått Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) formidlingspris 2006 på 20.000 kroner.

Asche er ansatt ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Prisen ble delt ut på FISK2006 i Tromsø 28. november. Frank Asche fikk også Stavanger Forums formidlingspris for 2005 som ble delt ut under årets semesteråpning på UiS.

FHF legger stor vekt på at lettfattelig og god informasjon fra forskningen når ut til næringen. I juryens begrunnelse heter det at professor Frank Asche er en av Norges fremste økonomer innen fiskeri og akvakultur.

Han får prisen for sin aktive innsats i formidlingen av viktige forskningsresultater fra et sentralt fagområde ut til et bredt publikum. Asche er opptatt av at formidling er en viktig del av forskningen og han er en godt synlig formidler både igjennom fiskeripressen og i riksmedia. Han har også holdt en rekke foredrag på flere konferanser i 2006.

- Det er selvsagt hyggelig å få denne prisen, sier Frank Asche. Det er spesielt gledelig å bli anerkjent av en næringsorganisasjon som FHF.

- Men jeg føler meg privilegert som jobber i et fagmiljø på UiS som vektlegger både forskning og forskningsformidling. Vi er bevisste på at forskningen skal være relevant og nå ut til brukerne. Innspill fra brukerne i kombinasjon med faglig teori resulterer også ofte i ny forskning, sier Frank Asche.