MENY

Ny fugemasse for brostein utprøvd på UiS

Bruk av bitumenbasert fugemasse for brostein ble utprøvd på et område på UiS nylig for første gang i Skandinavia.

Det skjedde i samarbeid mellom Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS, og A/S Norske Shell/Shell Bitumen

Shell Bitumen var representert ved teknisk sjef i Norden, Eivind Olav Andersen, og Corinna Pane, Shell Bitumen Frankrike, mens laboratorieleder John Grønli, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, sammen med UiS-studenter var interesserte observatører.

- Dette er en metode som har vært brukt i Frankrike i 15 år, men dette er første gang i Skandinavia at den blir prøvd ut, sier teknisk sjef i Shell, Eivind Olav Andersen. Tradisjonelt brukes sand som fugemasse, men den har hatt en tendens til å forsvinne. Sand slipper også vann ned i vegkonstruksjonen, og til sammen kan dette føre til setninger og at brosteinen løsner og belegningen ødelegges over tid.

Bitumen er navnet på et seigtflytende oljeprodukt som benyttes som limstoff i asfalt, taktekkingsprodukter og en lang rekke andre produkter.

- Andre fugematerialer som sementmørtel har også blitt grundig utprøvd, men det har blitt for stivt, sprekker opp og løsner, sier Eivind Olav Andersen. Med bitumen har vi et mer fleksibelt materiale, og det har vært brukt med gode erfaringer i Frankrike i 15 år. Shells fugemasse er basert på en syntetisk transparent bitumen, noe som også gir oss muligheter til å sette farge på fugen slik at det visuelt sett harmonerer godt med brosteinen.

- Den bitumenbaserte fugen tåler godt aggressive rengjøringsmetoder, f.eks med sopebil, slik at fugemassen ikke forsvinner.

Den lange levetiden som en slik fuge gir en brosteinsbelegning, betyr også en økonomisk gevinst sammenlignet med andre materialer. Det burde være godt nytt for både kommuner, vegvesenet, arkitekter og entreprenører.

- Vi har svært gode erfaringer med fugemassen fra Frankrike, hvor belegninger nå har stått i 15 år uten behov for vedlikehold på trafikkerte arealer. Vi har store forventninger til vår bitumenbaserte fugemasse også i Norge. Markedet er absolutt til stede fordi det legges mye brostein i Norge på sentrale steder i byene, sier Eivind Olav Andersen, som nylig var i København på en brosteinskonferanse for å presentere produktet.