MENY

Ny helsekommisjon til Stavanger

Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, skal ligge i Stavanger. Det kunngjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie på UiS 18. desember.

Bent Høie sammen med Iselin Nybø, Olaug Bollestad og Solveig Horne i atriet på Kjell Arholms hus. Etableringen av undersøkelseskommisjonen var et av punktene i regjeringsplattformen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti utarbeidet i 2013. På offentliggjøringen mandag var alle partiene representert. F.v. Iselin Nybø (V), Olaug Bollestad (KrF), Bent Høie (H) og Solveig Horne (FrP).

Nærhet til Norges største fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og det sterke sikkerhetsmiljøet ved UiS og i regionen, er hovedbegrunnelsen for valget av lokalisering.  

–  UiS har verdens ledende miljø i pasientsikkerhet, et miljø som også har vært pådrivere for denne kommisjonen, påpekte Høie under offentliggjøringen. 

Sammen med statsråden under offentliggjøringen var også barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Olaug Bollestad (KrF) og tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø (V).

Uavhengig

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er en uavhengig kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser og ulykker og kartlegge forløp og årsaksfaktorer med tanke på læring og forebygging.

Kommisjonen, som blir direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, skal ikke ta stilling til strafferettslig skyld eller komme med sanksjoner. 

Kommisjonen vil ha rundt 20 fulltidsansatte.

Både offentlige og private helseaktører

Kommisjonen skal kunne undersøke alvorlige hendelser eller forhold i hele helse- og omsorgstjenesten, både hos offentlige og private tjenesteytere.  

Den vil dermed også kunne undersøke hendelser i spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, tannhelsetjenesten og hos private tjenesteytere, som for eksempel kiropraktorer.

Professor Siri Wiig ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, har vært sterkt engasjert i arbeidet med å få kommisjonen etablert og satt i det offentlige utvalget som utredet det juridiske og organisatoriske grunnlaget for en slik kommisjon.

–  Verdensledende posisjon

–  Etableringen av kommisjonen gir Norge en verdensledende posisjon innen undersøkelse av alvorlige hendelser med læring som øverste mål. Gjennom uavhengighet og sanksjonsfrihet vil kommisjonen få fram ny kunnskap om hvorfor hendelser skjer. Kommisjonen vil bidra til å gi svar til pasienter og pårørende, mer enn mange opplever med dagens ordninger, sa Wiig som er svært glad for at kommisjonen blir lokalisert nær det sterke fagmiljøet i Stavanger:

–  At kommisjonen kommer til Stavanger er svært gledelig for fagmiljøet i SHARE og for pasientsikkerhetsforskningen og sikkerhetsforskningen i regionen. Vi vil gjøre vårt beste for å samarbeide med kommisjonen og bidra til at kunnskapsgrunnlaget blir best mulig, sier hun.

Professor Karina Aase er leder for SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun var også strålende glad over etableringen av kommisjonen og regjeringens avgjørelse om å plassere den i Stavanger.

–  Det er viktig med en uavhengig gransking der sanksjoner ikke er fokus, for å få belyst sakene best mulig, sa hun.

Landets fremste fagmiljø

Forskningssenteret SHARE er landets fremste fagmiljø på dette området. Kompetansen ved senteret er tverrfaglig og involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. I tillegg til UiS, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og NTNU Gjøvik (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) hovedsamarbeidspartnere i senteret. Rundt 40 forskere er tilknyttet senteret.

Forskning og samarbeid

Senteret har et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner.

SHARE samarbeider også med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA.

Senteret har markert seg sterkt på forskningsfronten og var blant annet med i finalen å få status som Senter for fremragende forskning ved siste tildeling.

Sterkt sikkerhetsmiljø

Sikkerhetsmiljøet ved UiS er sterkt. SEROS - Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS vil sammen med SHARE utgjøre basiskompetansen til den nye kommisjonen.

Det er også sterke sikkerhetsfaglige miljø ellers i Stavanger-regionen, som SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research og Laerdal Medical, IRIS, Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (Sasiro), Norwegian Tunnel Safety Cluster, Hovedredningssentralen, Stavanger Universitetssjukehus og Petroleumstilsynet.

I tillegg har de mange oljeselskapene i regionen stor sikkerhetsfaglig kompetanse.

– Stor anerkjennelse

Dette er stort for regionen, og helt rett i forhold til den kunnskapen og kompetansen som finnes her på UiS. 20 statlige arbeidsplasser sier vi heller ikke nei takk til, sa Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) under offentliggjøringen.

UiS-rektor Marit Boyesen er også svært begeistret over regjeringens beslutning om å legge kommisjonen til Stavanger:

–  Dette er en stor anerkjennelse av SHARE, fagmiljøet ved UiS og det sikkerhetsfaglige miljøet i regionen. Det er også en svært gledelig nyhet for helse- og omsorgstjenesten i Norge, konstaterte hun.

Etableringen av en permanent, uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser var et av punktene i regjeringsplattformen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti utarbeidet i 2013.

Under besøket fikk politikerne også høre om spennende forskning og se et simulert hjerteinfarkt.

Tekst: Elin Nyberg
Foto: Karen Anne Okstad

Les mer:

UiS deltok i høring om undersøkelseskommisjon

Ønsker undersøkelseskommisjon til Stavanger

Oppretter helsekommisjon

Statsbudsjett som forventet