MENY

Ny innføringsbok om eiendomskjøpsrett

Førsteamanuensis i juridiske fag Roald Martinussen ved Universitetet i Stavanger har skrevet bok om reglene knyttet til kjøp og salg av eiendom.

Boken "Avhendingsrett. Innføring i eiendomskjøpsrett" gir en innføring i reglene rundt kjøp og salg av fast eiendom og en oversikt over de kontraktsrettslige og kjøpsrettslige hovedprinsippene reglene bygger på.

Forfatter Roald Martinussen, som er førsteamanuensis i juridiske fag ved Universitetet i Stavanger, gjør i boken rede for avhendingslovens regler i forhold til partenes avtale, reglene som gjelder i forbrukerkjøp og reguleringen av meglerens rolle ved kjøpet. Han tar også opp spørsmål som kan oppstå ved kontraktinngåelsen og ved gjennomføringen av kjøpet, og gjennomgår reglene om forsinket eller uteblitt overlevering, mangler ved eiendommen, kontraktsbrudd fra kjøperens side og spørsmål rundt oppgjøret ved et kontraktsbrudd.

Boken er skrevet for studenter og andre som trenger grunnleggende kunnskaper om avhendingslova.