MENY

Ny kunnskap om «hengende» stigerør

Airindy Ayu Felisita (33) har skrevet doktoravhandling om hvordan offshore-industrien kan bruke en spesiell type stigerør. Forskningen tar spesielt for seg utfordringer i værharde områder.

Et stigerør frakter olje og/eller gass fra brønnhodet på havbunnen og opp til en plattform eller et produksjonsskip. Felisita har studert en spesiell type stigerør som på fagspråket kalles en «steel lazy wave riser» eller SLWR. Det er laget av stål som henger i en bue på grunn av at røret har påmontert oppdriftselementer.

Dette er en interessant løsning for industrien, fordi fleksible rør som er laget av forskjellige plast- og gummimaterialer har lavere levetid enn rør som er laget av stål.

Røff sjø

Denne typen stigerør ble først tatt i bruk så sent som i 2008. Derfor har fagmiljøene begrenset erfaring med og kunnskap om SLWRer.

Dette har Felisita forsøkt å bøte på. Hun har studert hvordan slike rør kan prosjekteres og brukes i røff sjø, med produksjonsskip som er i stor bevegelse. Analysen fokuserer på styrke og slitasje, installering og spesielle utfordringer som indre bølger i havet.

Nytt konsept

Kunnskapen som presenteres i avhandlingen kan brukes til å videreutvikle slike stigerør, verifisere design i feltutviklingsfasen og identifisere mulige installasjonsmetoder, skipstyper og værforhold som er påkrevd for installasjon i værharde områder.

I tillegg presenterer avhandlingen et stigerør-konsept til bruk i farvann med breis. Det kan bli svært nyttig, ikke minst fordi det inneholder nye sikkerhetselementer for slike operasjoner.

Selskapet DEA E&P Norge AS bidro med finansiering av doktorgradsarbeidet.

Om kandidaten:

Airindy Ayu Felisita er 33 år og fra Indonesia. Hun har en mastergrad i offshoreteknologi med spesialisering i undervannsteknologi fra UiS. Før det studerte hun havteknologi ved Bandung Institute of Technology i hjemlandet.

I doktorgradsarbeidet var Felisita tilknyttet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og doktorgradsprogrammet i offshoreteknologi. Hennes primære veileder var professor Ove Tobias Gudmestad ved UiS. 

Felisita forsvarte avhandlingen i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 19. januar 2017.

Foto av Airindy Ayu Felisita

Airindy Ayu Felisita