MENY

Ny lærebok i psykologi

Leif A. Helgesen ved Institutt for sosialfag er aktuell med boken "Menneskets dimensjoner - Lærebok i psykologi".

Boken gir en grundig og bred innføring i de mest sentrale og grunnleggende områdene innenfor psykologien. Moderne teori og ny kunnskap presenteres. Kapitlene er illustrert med eksempler som letter forståelsen, og viser nytten av psykologien i møte med andre mennesker. I boken behandles sentrale temaer som:

• forholdet mellom tanker og følelser
• hva vi motiveres av
• hvordan vi lærer
• grunnlag for individuelle forskjeller
• barnets psykiske og sosiale utvikling
• helsepsykologi og psykisk helse
• hvordan vi oppfatter og blir påvirket av vårt sosiale miljø
• det gode og onde mennesket
• kommunikasjon og makt

Boken er spesielt tilpasset studenter innen helse- og sosialfagene på høgskoler og universiteter, men vil også være aktuell for studenter innen andre fagområder hvor man trenger kunnskap om psykologi. Leif A. Helgesen er utdannet psykolog. Han er universitetslektor ved Institutt for sosialfag og har i mange år undervist i psykologi på høgskoler og universiteter.