MENY

Ny leder for eksterne relasjoner og prosjekter

Terje Frøiland har fått nye arbeids- og ansvarsoppgaver som leder for eksterne relasjoner og prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Styret ved UiS har vedtatt to satsingsområder for handlingsplansperioden 2012-2014. Det første er læringsmiljø, utdanning og undervisning og det andre er ekstern finansiering. Som et ledd i å nå målet om mer ekstern finansiering har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet opprettet en lederstilling for eksterne relasjoner og prosjekter.

– Som en del av jobben skal jeg ha kontakt med industrien og profilere forskere og fagområder. Jeg skal identifisere fagmiljøer og forskere som ikke får støtte, og jobbe for at de skal få det, sier Terje Frøiland.


Midler fra oljeindustrien

Han legger til at det først og fremst er midler fra oljeindustrien som er tilgjengelige. Frøiland skal også arbeide med søknader til midler fra departementene og NORAD.

– Jeg skal gi forskere hjelp i arbeidet med å få eksterne midler. Dette er et tilbud til dem som ønsker det, sier han.

Frøiland skal arbeide med å lage en strategi for hvordan fakultetet skal bygge gode relasjoner til eksterne parter. Det inngår ikke personalansvar i jobben.