MENY

Ny leder for medie-, kultur- og samfunnsfag

Zafer Özgen er ansatt som leder for Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Özgen tiltrer stillingen 1. august 2016. Åremålsstillingen har en varighet på fire år. 

Det var på styremøtet ved UiS 28. april 2016 at Özgen ble ansatt som instituttleder.

Özgen er i dag prodekan for utdanning ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet. Han har også erfaring som instituttleder ved universitetets Musikkonservatorium.

Før han flyttet til Tromsø var Özgen i flere år ansatt i deltidsstilling som førsteamanuensis og universitetslektor i musikk ved Institutt for musikk og dans ved UiS, som gitarlærer ved Stavanger kulturskole og som lektor i musikk ved Stavanger katedralskole.

Özgen har bred faglig bakgrunn med doktorgrad i musikkvitenskap, mastergrad i filosofi og bachelorgrad i industriell design.

Zafer Özgen

Zafer Özgen er ansatt som leder for Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. (Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT)