MENY

Ny levekårsundersøkelse blant studenter

Studenter trives godt og flere studenter gjennomfører studiene på normert tid enn i 2005. Dette viser første rapport fra den nye levekårsundersøkelsen blant studenter, ”Levekår blant studenter 2010” som Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort.

–Det er gledelig at norske studenter trives så godt ved studiestedene. Det viser at de har et godt utgangspunkt for å tilegne seg viktig kunnskap og forberede seg for arbeidslivet. Jeg vil nå gjennomgå undersøkelsen for å se om det er noen områder vi må gjøre endringer på. Målet er at studentene skal få en enda bedre studiehverdag, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland i en pressemelding.

Rapporten, som er utført av SSB på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, er basert på data fra en utvalgsundersøkelse hvor studenter mellom 19 og 34 år har blitt intervjuet om studier og hverdagsliv. Det har tidligere blitt gjennomført to undersøkelser om studenters levekår, i henholdsvis 1998 og 2005. Rapporten gir en generell oversikt over studentenes studieforhold, helse, boligsituasjon, familieliv, fritidsvaner, økonomi og arbeidsforhold. Det har særlig blitt lagt vekt på studenters psykiske helse og boligsituasjon i denne undersøkelsen. 

- Riktig med Kvalitetsreformen
– Et viktig mål med Kvalitetsreformen var at flere studenter skulle lykkes i studiene sine. Jeg registrerer med stor glede at flere studenter enn i 2005 gjennomfører studiet på normert tid, etter en utdanningsplan. Dette viser at reformen var et riktig grep og ikke minst at den har blitt fulgt godt opp. Undersøkelsen viser også at vår satsing på studentboliger har vært riktig når en ser på hvor stor del av studentens samlede utgifter som går med til å bo, sier statsråd Tora Aasland.  

Spørsmål knyttet til studentenes økonomiske situasjon og arbeid ved siden av studiene vil utdypes i en senere rapport som etter planen skal komme neste høst.

Les mer om undersøkelsen hos SBB