MENY

Ny master for ledere og lederkandidater

Gjennom UiS Pluss tilbyr Handelshøgskolen ved UiS fra høsten en Executive MBA (Master of Business Administration). Det nye etter- og vidareutdanningstilbudet retter seg særlig mot ledere og potensielle ledere.

Instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen forteller at den nye masterutdanningen representerer et lenge etterspurt tilbud i regionen. Det nye studietilbudet er utviklet i samarbeid med representanter fra privat og offentlig arbeidsliv fra et vidt spekter av bransjer og virksomheter.

Formell kompetanse viktigere
Tilbakemeldingene fra disse gruppene har vært retningsgivende for utviklingen av det faglige innholdet i det nye Executive MBA-programmet. Samarbeidet har resultert i et lederprogram i tråd med virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse.

Bjarte Ravndal ser det som naturlig at UiS tilbyr ledelseskompetanse arbeidslivet signaliserer at de har behov for. Han viser til tilbakemeldinger om at formell utdannelse blir stadig viktigere for arbeidsgivere og ansatte. Mennesker skifter i dag oftere karriere og det er derfor økende behov og ønske om etter- og videreutdanning.

Alle typer bakgrunn
- Dette er en lederutdanning for personer med alle typer utdanningsbakgrunn. De som tar en Executive MBA vil få god kunnskap om ledelse av ulike virksomheter, samt analytisk kunnskap om sin egen rolle som leder. Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende, og minimum to års relevant praksis. Det betyr at utdanningen vil være aktuell for potensielle ledere med ulik yrkesbakgrunn, påpeker Ravndal.

Det er også mulig å få tilpasset faginnholdet til behov og problemstillinger ved den enkelte virksomhet. Slik vil kandidatene bli gode på å håndtere ledelsesutfordringer i egen organisasjon og til å takle endringer i samfunnet og forhold i virksomheten som kan påvirke lederrollen.

Deltidsstudium
Under studiet legges det opp til at kandidatene skal kunne bygge nettverk og dele erfaringer med andre ledere.

Mastergraden er på 90 studiepoeng og har form som et deltidsstudium på mellom to og fire år. På studiet vil det være plass til mellom 20 og 25 studenter hvert år.

Les mer om Executive MBA her.

Kontakt UiS Pluss for mer informasjon.