MENY

Ny master i sykepleie

Til høsten starter master i sykepleie med spesialiseringer i intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleie opp. Høyt tempo og mange forskjellige typer pasienter er noe av det Hanne Sørlie og Marte Johanne Tangeraas Hansen synes frister med yrket intensivsykepleier.

Hanne Sørlie og Marte Johanne Tangeraas Hansen foran hovedinngangen til Stavanger universitetssjukehus.

– En master vil være med på å gi oss økt mulighet til å utvikle sykepleierfaget, sier Marte Johanne Tangeraas Hansen (t.h.). Her sammen med Hanne Sørlie.

– På intensivavdelingen møter du mange forskjellige grupper av pasienter. Du blir aldri helt utlært. Det er et veldig tett samarbeid mellom ulike faggrupper – leger, sykepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter, sier Hanne Sørlie, som allerede jobber som sykepleier på intensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

– Dessuten foregår det mye forskning. Det er nødvendig med den fremste forskningen for å gi den beste pasientbehandlingen, sier hun.

Neste vår har Sørlie planer om å søke på master i sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie sammen med venninnen Marte Johanne Tangeraas Hansen.

Allerede da de startet på sykepleierutdanningen var det intensivsykepleiere de hadde lyst til å bli.

Den beste kompetansen
– På master i sykepleie vil vi fokusere på at studentene får den beste kompetansen som er mulig i det å være utøvende kliniske sykepleiere, sier Kari Vevatne, leder for Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.

– Vi vil også bidra til å skape etiske og faglige refleksjoner og kritisk tenkning slik at studentene står beredt til å møte morgendagens utfordringer i akutte helsetjenester.

Behov for spesialsykepleiere
Utdanningen er opprettet på bakgrunn av at sykehusene har behov for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere.

– Det er lett å få jobb med denne utdanningen, sier Vevatne.

Staben som skal jobbe med å utdanne de ulike typene spesialsykepleiere er solid.

– Det som er spesielt med masteren i sykepleie ved Universitetet i Stavanger er at vi har flere professorstillinger knyttet til den. Vi har også mange gode faglærere med lang erfaring, sier Vevatne.


Les om opptakskrav og om studiet master i sykepleie.

Les om hvordan du søker på master.

Kari Vevatne

– Vi har jobbet med masteren i sykepleie i flere år. Den er veldig gjennomarbeidet, sier Kari Vevatne.