MENY

Ny mastergrad i dokumentarproduksjon

Til høsten blir de første 10 studentene tatt opp på det nye masterprogrammet i dokumentarproduksjon. Det toårige studiet retter seg mot de som har fullført en bachelorgrad innen journalistikk, multimedia eller film.

Universitetslektor Sigmund Trageton ved Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag har vært primus motor bak etablering av den nye utdanningen, og lettelsen var stor da mastergraden fikk klarsignal på universitetstyrets møte i oktober.

– Det som blir spesielt med denne masteren er at vi prøver å kombinere det refleksive med det utøvende arbeidet, sier Trageton.

Dokumentar i valgfritt medium
Masteroppgaven vil bestå av to deler: En dokumentar som produseres i et valgfritt medium – enten film, skrift eller multimedialt – og et skriftlig, teoretisk arbeid.

Les mer om mastergraden.

– Vi håper også at mastergraden skal være attraktiv for folk som gjerne har vært i arbeid en stund og har lyst til å fordype seg i dokumentarproduksjon, sier medielæreren.

Universitetet i Stavanger har tilbudt godt søkte studier i journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon i over 20 år.

Første masterstudium i mediefag
Til nå har studentene måttet dra til Volda, Lillehammer eller utlandet for å fortsette studiene på mastergradsnivå. Det nye studieprogrammet i dokumentarproduksjon blir det første masterstudiet innen mediefag ved Universitetet i Stavanger, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet forventer å få gode søkertall også til dette.

– Studentene som har fullført et av bachelorprogrammene i mediefag ved UiS holder generelt høyt faglig nivå, og de siste årene er det registrert en økt forventning om mastergradstilbud blant mediestudentene, sier Trageton.

Søknadsfrist for å bli tatt opp på masterstudiet i dokumentarproduksjon er 15. april.

Les om hvordan du søker opptak på mastergrad.

Ny mastergrad i dokumentarproduksjon