MENY

Ny milepæl i nybyggplanene

Prekvalifiseringen til arkitektkonkurransen for nytt formidlingsbygg for Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, er nå lyst ut. Anbudsfristen er satt til 23. september. – En milepæl er passert. Det er godt å se at det er fremdrift i prosjektet, sier fungerende museumsdirektør Arne Johan Nærøy.

Arbeidet med et nytt formidlingsbygg startet allerede i 2001/2002, etter at Harald Jacobsen ble ansatt som direktør på museet.

– Jacobsen så umiddelbart behovet for større utstillingsarealer og tok raskt fatt i ideen om et nytt formidlingsbygg. Milepælene har etter dette kommet på rekke og rad - fra vedtak av reguleringsplanen i Stavanger kommune til at Statsbygg nå har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med en arkitektkonkurranse, sier Nærøy.

Forprosjektfase
Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre forprosjektfasen for et nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum. Nå er prekvalifiseringen  til den kommende arkitektkonkuransen utlyst, etter denne runden står det igjen 5-6 firmaer som blir invitert med til å delta videre.

– Vi er svært spente på utfallet av arkitektkonkurransen, det skal bli spennende å se hvordan arkitekter visualiserer bygget og det nye museumskvartalet på Våland. Bygget skal også fungere i forhold til nærmiljøet, og vi har også strenge sikkerhetskrav som arkitektene må ta hensyn til. sier Nærøy.

5000 m2
Det nye formidlingsbygget er planlagt med fire plan over bakken og to under. Fire trehus i Peder Klowsgate skal rives for å gjøre  plass til bygget, men dette skjer ikke før det foreligger en ny godkjent byggeplan. Husene blir i mellomtiden leid ut til studenter ved Universitetet i Stavanger. Nærøy trekker også fram det gode samarbeidet med Statsbygg så langt i prosjektet.

– Statsbygg forventer mange intressenter. Prosjektet omfatter ikke bare nye utstillingslokaler, men også nye magasinlokaler som vil løse behovet for bedre bevaring av museets gjenstander. Totalt skal bygget utgjøre i underkant av 5000 m2 og skal tilpasses eksisterende bygninger, sier Nærøy.

Må sikre finansiering
– Organisasjonen forbereder seg nå på arbeidet som vil komme i årene framover. Det viktigste er å sikre finansieringen til bygget, det vil si at bygget må inn på statsbudsjettet, sier Nærøy. 

Nybygget skal også ha en viktig funksjon i formidlingen av forskningsresultater ved UiS og andre områder som universitetet ønsker å kommunisere.

- Vi ser for oss at nybygget blir en formidlingsarena både for fagmiljøet på UiS og for nærings- og kulturaktører i regionen. Det skal  bli spennende å se forslag på hvordan UiS-storstua kan se ut, sier Nærøy.