MENY

Ny nominasjonskomité for rektor- og prorektorvalget ved UiS

I forbindelse med valg av rektor og prorektor til høsten, har styret ved universitetet oppnevnt en nominasjonskomité.

Følgende personer er medlemmer og varamedlemmer
Undervisnings og forskningspersonalet
Medlem: Professor Ragnar Tveterås, TN  (leder)
Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen, TN
Medlem: Førstelektor Helene Hanssen, SV
Personlig varamedlem: Postdoktor Eva Jakobsson, SV
Medlem: Universitetslektor Svein Håland, HF
Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Geir Skeie, HF

Teknisk-administrativt personale
Medlem: Underdirektør Kristel M. Skorge, forskn.sekr.
Personlig varamedlem: Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen, stab 
 
Studentene:
Medlem:Kjetil Clementsen, Leder StOr
Personlig varamedlem: Jannicke Espeland, Nestleder StOr

Nominasjonskomiteen oppfatter det som sin primære oppgave å bidra til at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor. Vi oppfordrer derfor ansatte og studenter til å fremme forslag til kandidater. Vår ambisjon er å få fram flere gode par av kandidater, og bidra til at kandidatenes profil blir kjent for velgerne.

Nominasjonskomiteen vil understreke at det er valgstyret som står for den tekniske gjennomføringen av valget.
Alle forslag på kandidater som oversendes valgstyret (jf. informasjon fra valgstyret datert 6.12.06) vil bli overlevert nominasjonskomiteen kontinuerlig. Dette for at nominasjonskomiteen også skal kunne vurdere disse kandidatene. Det er likevel slik at alle forslag som blir godkjent av valgstyret, vil bli offentliggjort den 20.02.07.

I tillegg kan nominasjonskomiteen kontaktes direkte, fortrinnsvis gjennom den aktuelle fakultetsrepresentant. Fristen for forslag er 09.02.07 kl 15.00.

Nominasjonskomiteen offentliggjør kandidater 20.02.07. 

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg skal rettes til valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51 83 20 39 eller valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51 83 30 23.
Henvendelser fra media rettes til leder for nominasjonskomiteen, Ragnar Tveterås, tlf. 51831640 eller 99016796.