MENY

Ny oppfinnelse kan spore opp oljelekkasjer

Shell gir 2 millioner kroner til finansiering av en ny doktorgrad ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet. I sitt doktorgradsprosjekt skal Jasper Agbakwuru videreutvikle sin oppfinnelse – et instrument som kan spore opp oljelekkasjer fra rørledninger i uklart vann.

– Jeg ser det å beskytte miljøet som en forpliktelse. Det er drivkraften bak arbeidet med doktorgradsprosjektet, sier Jasper Agbakwuru, doktorgradskandidat ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved UiS.

Agbakwuru utviklet instrumentetet for oppsporing av oljelekkasjer som en del av masteroppgaven i offshoreteknologi.

I doktorgradsarbeidet sitt skal han videreutvikle det, og på sikt er målet at apparatet skal kunne brukes av industrien.

Vil fjernstyre instrumentet
Når en rørledning eller annet undervannsutstyr lekker olje eller gass, stiger det bobler opp til havoverflaten.

Et av målene med prosjektet er å gjøre det mulig å fjernstyre bevegelsene til instrumentet, slik at det kan følge boblene ned til stedet hvor rørledningen eller undervannsutstyret er skadet.

Da vil operatøren raskt finne ut hvor skaden er, og kan deretter foreta reparasjon. Apparatet er spesielt utviklet for uklart, grumsete vann hvor vi ikke kan se skadene.

– På sikt ønsker jeg også å utvikle utstyr som kan forhindre oljelekkasjene, sier Agbakwuru.


Stort problem i Nigeria
Agbakwuru kom fra Nigeria til Norge i 2008. Oljelekkasje fra rørledninger er et stort problem i hjemlandet hans.

– Teknologien kan brukes hvor som helst i verden. En viktig motivasjon for arbeidet har likevel vært at jeg ønsker å bidra til å løse problemet i Nigeria, sier han.

Oppdage forurensing
Shell har gitt støtte til prosjektet for en periode på tre år.

– All teknologi som er relatert til å oppdage, stoppe og rense opp forurensing så tidlig som mulig er viktig, og det optimale målet er å hindre forurensingen, sier Helge Skjæveland, rådgiver i Shell.

– Når teknologien er ferdig utviklet, ønsker vi blant annet å bruke den på undervannsanlegg og rørledninger i Nordsjøen, fortsetter han.

Professor Ove Tobias Gudmestad tror industrien kan få stor nytte av apparatet. Sammen med professor Torleiv Bilstad er han veileder for Agbakwuru.

– Jeg synes vi har en kjempeidé, og tror at vi kan lage noe veldig nyttig, sier han.

Tekst: Ida Gudjonsson

Foto av Jasper Agbakwuru som viser fram instrumentet han har funnet opp.

Jasper Agbakwuru viser fram instrumentet han har funnet opp.