MENY

Ny prodekan for forskning på TN-fakultetet

Professor Helge Bøvik Larsen er oppnevnt som prodekan for forskning ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Han tiltrer stillingen 1. august.

Helge Bøvik Larsen er professor i fysikk ved .

Fortsette det gode arbeidet

– Som prodekan vil jeg fortsette det gode arbeidet som er gjort, og jobbe for å tilrettelegge strukturer til beste for fakultetet, sier han.

Larsen trekker fram at det skjer mye spennende forskning på TN, både grunnforskning og anvendt forskning. For ham blir det viktig å bidra til en fortsatt god utvikling.

– Det er en økt aktivitet på søknadsskriving, både til NFR og til andre eksterne finansieringskilder. Det er bra. Jeg vil finne ut hva miljøene trenger og legge til rette for god støtte i disse prosessene, sier han.

I fakultetets omorganiseringsprosess er han opptatt av å få på gode mekanismer for en god forskningsutvikling.

– Noen ting er gjort allerede, og noen utfordringer finnes. Jeg blir del av et team, med mange gode folk rundt meg, både faglig og administrativt, sier han.

Larsen har doktorgrad i fysikk fra NTNU, og har arbeidet ved UiS siden 1998. Som forsker jobber han med røntgendiffraksjon, og han har vært ansvarlig for UiS sitt engasjement i bruk av storskala synkrotronanlegg.

I sin nye rolle vil han også fortsette å veilede sine to doktorgradsstudenter og følge opp ulike forskningsprosjekter.

Den nye prodekanen har også vært medlem av ulike programstyrer i Forskningsrådet, og har ellers bred erfaring fra fagadministrativt arbeid. Han har flere perioder steppet inn som prodekan tidligere.

Helge Bøvik Larsen

Helge Bøvik Larsen.