MENY

Ny prodekan for forskning ved Det Humanistiske fakultet

Professor Gunnar Nerheim er utnevnt til prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet (Hum) ved Universitetet i Stavanger.

Nerheim har omfattende erfaring fra forskning og undervisning på universitetsnivå, samt ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Fra 1995 til 2005 var direktør ved Norsk Teknisk Museum. Da han i august 2008 ble oppnevnt som professor II ved UiS, var han direktør ved Stavanger Museum.

- Jeg ser på dette som en interessant utfordring. Det skjer mye spennende innen forskning ved Det humanistiske fakultet, sier Nerheim, som underviser både ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Nerheim har ansvaret for alle eksternt finansierte historieprosjekter ved Det humanistiske fakultet. Han var prosjektleder og forfatter i tobindsverket ”Sandneshistorien” i 2010, og er prosjektleder og forfatter for det pågående tobindsverket om Rogaland fylkeskommunes administrative historie. Siden 2009 har han vært prosjektleder for samarbeidsprosjektet mellom UiS og Misjonshøgskolen om ”Norwegian Mission and Cultural Interaction i Sout Africa and Madagascar, 1880-1960”. Høsten 2010 ledet han arbeidsgruppen fra UiS og Misjonshøgskolen som utredet samordning av utdanning og forskning ved de to institusjonene.

Gjennom årenes løp har Nerheim deltatt i en rekke forskningsprosjekter og vært hovedforfatter eller medforfatter i en rekke bøker om industrialiseringsprosesser i Norge i det 19. og 20. århundre. Fra 1990 til i dag har norsk og internasjonal oljehistorie stått sentralt i forskningen. De senere år har interessen vært konsentrert om regionshistorie, komparativ urbanhistorie og migrasjonshistorie. Nerheim har et omfattende internasjonalt nettverk innen relevante områder ved universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land.
Han har også erfaring som medlem i doktorgradskommisjoner samt bedømmelseskomiteer for professorater i historie i Norge og Sverige.