MENY

Ny prodekan for undervisning ved Det humanistiske fakultet

Jorunn Melberg er oppnevnt som prodekan for undervisning ved Det humanistiske fakultet (Hum) ved Universitetet i Stavanger for perioden 2012 til 2016.

 – Jeg ser fram til mange spennende utfordringer de neste fire årene. Jeg er spesielt opptatt av kvalitet i undervisningen og betydningen av at studietilbudene våre skal være attraktive, sier Melberg.

Hun er i dag førstelektor ved Institutt for førskolelærerutdanning og har vært tilknyttet nåværende UiS siden 1994. Siden 2004 har hun jobbet ved Institutt for førskolelærerutdanning (IFU). Foruten dette har Melberg lang fartstid fra råd og utvalg ved universitetet, blant annet som medlem av utdanningsutvalget, programutvalget og instituttrådet ved IFU. Hun er utdannet allmennlærer med dramapedagogikk som spesialområde.

Fikk formidlingspris
Sammen med kollegene i dramamiljøet ved Hum ble Melberg tildelt Stavanger Forums Formidlingspris 2008 for sitt utadrettede formidlingsarbeid i det offentlige rom, med særlig fokus på barn og unge.

Hun tiltrer funksjonen fra 1. januar 2012.

Nåværende prodekan, Leif Inge Tjelta, fratrer sin andre funksjonsperiode ved årsskiftet for å gå tilbake til sin faste stilling ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.