MENY

Ny prodekan på HF

Geir Skeie leverer stafettpinnen videre til Elin Marie Thuen, som nå skal ta over som prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger.

– Det er litt vemodig å skulle gi fra meg oppdraget, for det har vært veldig interessant å få lov til å være med i fakultetsledelsen og bidra til å sette forskning på dagsordenen, sier Geir Skeie. 

Skeie har vært prodekan for forskning siden 2005 og vil nå kombinere 60 prosent stilling som førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap med 40 prosent stilling som gjesteprofessor ved Universitetet i Stockholm.

Forskning i fokus
I løpet av sine tre år som prodekan for forskning har Skeie vært med på å etablere forskerutdanningen og de to doktorgradsprogrammene ved fakultetet.
– Vi har lagt til rette for gode rutiner for oppfølging av både stipendiater og veiledere. Vi har kommet et godt stykke på vei, men det er fortsatt ting vi må jobbe videre med, sier Skeie.

– Et viktig arbeid som gjenstår er å få forskningen enda mer i fokus i ledergruppa på UiS. Enhetslederne og senterlederne har mye fokus på utdanning og studenter, men vi må også øke fokuset på forskning, sier Skeie. 

Førsteamanuensis Elin Marie Thuen, kommer fra Senter for atferdsforskning hvor hun har vært ansatt siden 1997.
– Da jeg ble spurt, tenkte jeg at dette blir kjekt, utfordrende, krevende og spennende, forteller Thuen som ser fram til å fortsette med å stimulere det gode arbeidet som er i gang både når det gjelder forskerutdanning og forskningen ved fakultetet.

HF-strategi
– Det blir nå en stor utfordring å finne ut av hvordan vi på HF skal arbeide inn den nye strategien, som blant annet vektlegger kommersialisering av forskning. Forskningen som skjer ved HF-fakultetet er av stor betydning for samfunnet, selv om den ikke så lett kan kommersialiseres. Alle våre fag, for eksempel fag som språk, historie og religion, er viktige fag for å forstå det kompliserte globale verdensbildet vi har i dag, sier Thuen.

Avtroppende prodekan supplerer:
– Vi er inne i et gedigent kulturskifte. Vi lever i et mer mangfoldig samfunn enn tidligere, og globaliseringen fører med seg mange kulturelle møter på alle nivå i samfunnet. Vi må hele tiden se på hvordan mennesket og samfunnet håndterer dette. De humanistiske fagene kan gi viktige bidrag til et mer demokratisk og mangfoldig samfunn. Men dette er ikke utfordringer som kjapt lar seg besvare, dette er en langsom prosess som det tar tid å forstå. Disse langsomme prosessene må vi følge, sier Skeie.

Thuen som nå skal dele sin tid 50/50 mellom prodekanstillingen og sin egen forskning på Senter for atferdsforskning, peker på viktigheten av praksisrettet forskning blant annet mot barnehage og skole, noe som kan gi grunnlag for kvalitetsløft både i lærerutdanningene og i hverdagspraksisen. Hun ser for seg en videre satsning på forskning på hvordan lærerutdanningen og førskolelærerutdanningen kan bli enda bedre.

– Vi har en veldig dyktig forskningsadministrasjon ved fakultetet, så det er lett å si ja til en slik prodekan-stilling, sier Thuen som tiltrer 1. august 2008.

Tekst: Karen Anne Okstad