MENY

Ny professor i drama

Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger har fått personlig opprykk til professor i drama.

Sæbø har lærerutdanning og studier i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk fra tidligere Stavanger Lærerhøgskole. I tillegg har hun ledereksamen i psykodrama fra Norsk Psykodrama Institutt i Oslo og hovedfag i drama fra NTNU. Sæbø har vært fast ansatt ved UiS siden 1985, fikk førsteamanuensiskompetanse i 1992, og disputerte i 2009 med avhandlingen Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer.

Sæbø har i perioden 2001 til 2011 vært prosjektleder for flere NFR-finansierte prosjekter, blant annet innen forskningsprogrammene Evaluering av R97 (2001-2003), KUPP (2002-2005) og PraksisFoU (2007-2011).

Prisvinner
Forskningen hennes er basert i møtet mellom lærerutdanning og praksisfeltet, og særlig det å forstå klasserommets undervisnings- og læringsprosesser når drama inngår. Sæbøs vitenskapelige produksjon dekker emner innen drama og kreative, estetiske undervisnings- og læreprosesser i lærerutdanning og grunnskole.

Hun var i mange år leder av Landslaget Drama i skolen (LDS) og styremedlem i Internasjonal Drama and Education Association (IDEA). I 2001 var hun kongressdirektør for IDEA verdenskongress i Bergen.

I 2011 fikk Sæbø den internasjonale prisen Grozdanin Kikot for sin innsats for å utvikle og fremme drama i undervisningen, både nasjonalt og internasjonalt.