MENY

Ny professor i helsevitenskap ved UiS

Bengt Karlsson er ansatt som professor II i helsevitenskap ved UiS. Han skal blant annet jobbe mye med psykisk helse innen eldremedisin. Professoren er en av flere nyansatte ved Institutt for helsefag.

Bengt Karlsson er utdannet sykepleier og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud. Han er ansatt som professor II i helsevitenskap ved Institutt for helsefag fra 1. mars 2011.

Karlsson skal arbeide mot spesialisthelsetjenester til eldre og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Han vil i sitt arbeid særlig legge vekt på psykisk helse innen eldremedisin.

I tillegg er disse nylig blitt ansatt ved Institutt for helsefag:

Marie Undheim er ansatt som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Institutt for helsefag fra 01.08.2011. Undheim skal inngå i programområdet Mestring av kronisk sykdom, og forskningsprosjektet ”Diffuse brystsmerter uten objektive funn”. 

Ingrid Ølfarnes Røysland er ansatt som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap ved Institutt for helsefag fra 01.07.2011. Røysland skal også inngå i programområdet "Mestring av kronisk sykdom”, og i forskningsprosjektet ”Diffuse brystsmerter uten objektive funn”.

Trond Grønnestad er ansatt som doktorgradsstipendiat i samfunnsvitenskapelige rusforskning i et helsefaglig perspektiv fra 06.06.2011. Grønnestad inngår i programområdet Samfunnsvitenskapelig rusforskning, som spesielt vektlegger sammenhenger mellom politikk, tjenesteyting og bruker.

Ingrid Tjoflåt er ansatt som førstelektor i sykepleiefag ved Institutt for helsefag fra 02.05.2011. Tjoflåt vil være tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, både med oppfølging av studenter i praksis og som underviser. 

Kristin Hjorthaug Urstad er ansatt som universitetslektor i sykepleie ved Institutt for helsefag fra 23.05.2011. Urstad vil være tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, både med oppfølging av studenter i praksis og som underviser.

Adriana Rosenberg er ansatt som universitetslektor i sykepleie ved Institutt for helsefag fra 16.05.2011. Rosenberg vil være tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, både med oppfølging av studenter i praksis og som underviser.