MENY

Ny professor i matematikkdidaktikk

Raymond Bjuland ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har fått personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Sammen med kolleger i matematikkgruppen har Bjuland vært med å bygge opp en betydelig forskergruppe som har utviklet en sterk fagdidaktisk kompetanse gjennom forskningsprosjektet «Læreres undervisningskunnskap i matematikk», et forskningsfelt som også inngår i programområdet «Læreres undervisningskunnskap».

Bjuland er en av de mest produktive forskerne ved instituttet og publiserer forskningen sin i anerkjente internasjonale tidsskrift, alene eller sammen med kolleger fra UiS.

Prosjektleder
Bjuland er i dag prosjektleder for TasS prosjektet (Teachers as Students), i regi av NFR (9 millioner for perioden 2012-2014).

TasS er et tverrfaglig prosjekt med 19 forskere innen matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving, pedagogikk og elevkunnskap og minoritetselever/flerkultur. Prosjektet har fokus på lærerstudenters praksisopplæring.

I tillegg til å være en dyktig forsker, har Bjuland også vid erfaring fra undervisning av studenter og veiledning av masterstudenter og PhD-kandidater. Han er også en etterspurt foredragsholder og kursholder.

Disputas
Bjuland arbeidet fem år som adjunkt i videregående skole før han tok hovedfag i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. 

Han arbeidet etter det som høgskolelektor i matematikk ved NLA Høgskolen. Fra 1998 – 2002 var han stipendiat samme sted. Han disputerte ved Universitetet i Bergen i november 2002. 

Fra 2003-2008 var han tilknyttet Universitetet i Agder som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, og senere som postdoktor. Som postdoktor var han knyttet til forskningsprogrammet «Læringsfellesskap i matematikk», i regi av NFR. 

Han var også med å utvikle PhD-utdanningen i matematikkdidaktikk ved UiA. 

Fra januar 2009 har Bjuland vært ansatt ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS.