MENY

Ny professor II i risikoanalyse

Professor Enrico Zio ved Politecnico di Milano, Italia, er tilsatt som professor II ved Institutt for økonomi, risikostyring og planlegging på TekNat.

Professor Terje Aven er strålende fornøyd med at UiS har sikret seg italieneren.

- Dette er fantastisk! Å få Zio inn som kollega ved UiS er en stor fjør i hatten for vårt fagmiljø innen risikoanalyse. Zio er en av de mest anerkjente forskerne i verden innen vårt fagfelt. Han er meget aktiv og har også et stort nettverk, slår Aven fast.

- Han er også en veldig hyggelig kar. Veldig inspirerende å jobbe med, legger han til.

Over faggrensene
Zio og Aven er nettopp kommet tilbake fra en workshop i Los Angeles, som UiS arrangerte, der viktige grunnpilarer for risikofaget ble diskutert og planer lagt for videre forskning. På denne workshopen stilte forskere fra ulike forskningsretninger for å utfordre hverandre og søke nye veger for det videre arbeidet.

Den forskningen som Aven og Zio har satt i gang har fokus utover de tradisjonelle faggrenser innen området risikoanalyse.

- Det er dette som er spennende, sier Aven. Vi utfordrer det velkjente (den tradisjonelle risikotenkningen) og utforsker det ukjente (nye tankesett for risikofaget).

Flere artikler
Samarbeidet med Zio startet for noen år siden og flere artikler er utarbeidet. Et viktig del av samarbeidet har Roger Flage bidratt med som doktorgradsstudent ved UiS med forskningsopphold hos Zio i Milano.