MENY

Ny retning i litteraturpolitikken

Trond Andreassen om vilkåra for faglitteraturen i Forum for historie, kultur og samfunn.

Generalsekretær Trond Andreassen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, held foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 14. februar 2007, kl. 18.00-19.30, rom O-101 Hulda Garborgs hus.

Norsk utakt - EU-landa regulerer bokmarknaden - Noreg deregulerer. Kvifor?

I Norge har vi de siste årene gitt litteraturpoltikken en ny retning. Andreassen gir bakgrunnen for denne nyorienteringen og skisserer hovedtrekkene ved den "nye" norske litteraturpolitikken. Samtidig ser vi at EU -landene fremmer tiltak for å styre kulturpolitikken i en retning som sikrer vekstvilkår for de nasjonale kulturytringene, særlig litteraturen, ved å innføre reguleringer. Med Tyskland som eksempel, viser Andreassen hvordan denne nyorienteringen konkret slår ut for forfattere og bokbransjens øvrige aktører.