MENY

Ny samarbeidsavtale med Talisman Energy

Universitetet i Stavanger har inngått en ny avtale om forskningssamarbeid med Talisman Energy. Avtalen har en økonomisk ramme på 4,2 millioner kroner over tre år og ble nylig underskrevet i Calgary.

Midlene går til forskningsprosjektet ”Low Salinity Water Flooding” med professor Tor Austad som prosjektansvarlig på Institutt for petroleumsteknologi. En stipendiatstilling og en post.doc. stilling dekkes av midlene.

- Dette er et prosjekt som er meget interessant for Talisman Energy i forbindelse med vår virksomhet på norsk sokkel, sier External Affairs Manager Andreas Middelthon i Talisman Energy.

- Prosjektet dreier seg om injisering av ferskvann i sandsteinsreservoarer som opprinnelig inneholder saltvann for å øke utvinningen av olje, sier professor Tor Austad. Laboratorieforsøk har allerede vist at det er mulig å øke utvinningen fra 4-17 %  med denne teknologien, dersom det er mulig i redusere saltinnholdet ca. 100 ganger i forhold til det vannet som opprinnelig var tilstede i oljereservoarer.

- Det grunnleggende ved dette forskningsprosjektet er å prøve å forstå den kjemiske mekanismen som ligger til grunn for fuktendringsprosessen, sier Tor Austad. - Denne teknologien kan komme til anvendelse i de feltene som Talisman har på norsk sokkel.

UiS har tidligere en samarbeidsavtale med en kostnadsramme på fire millioner kroner med Talisman Energy som ble inngått sommeren 2006. Avtalen innebærer at Talisman Energy dekker alle kostnader for åtte utenlandske studenter i fire år på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering.

- Dette er en viktig utvidelse av samarbeidsavtalen med Talisman Energy, sier instituttleder Svein M. Skjæveland på Institutt for petroleumsteknologi.

- Sammen med IRIS er vårt institutt verdenskjent for fagområdet som dreier seg om endring av fuktpreferanse, sier Skjæveland. Det vil si hvordan vi skal kunne påvirke reservoaret til å suge opp vann framfor å frastøte det. Dersom vann suges inn, så kommer olje ut av porene og utvinningsgraden av olje øker. Våre erfaringer fra Ekofisk-lignende bergart vil nå bli søkt overført til kalkstein, og vi vil også prøve oss med vann med lavere saltinnhold injisert i sandsteinsreservoarer, slik det har blitt foreslått.

- Vi besøkte også University of Calgary og ble enig om samarbeid om dette temaet. University of Calgary har et velutviklet petroleumsinstitutt for økt utvinning av tungolje og fra tjæresand, og de er gode på reduksjon av saltinnhold i sjøvann. Dette trengs om ferskvann skal bli injisert i sandsteinsreservoarer på norsk sokkel.