MENY

Ny samarbeidsavtale mellom Talisman og UiS

Universitetet i Stavanger og Talisman Energy Norge A/S har inngått en fem-årig samarbeidsavtale. Avtalen har en økonomisk ramme på 4,840 millioner kroner.

Den nye avtalen innebærer at det årlig tildeles seks stipender til seks internasjonale studenter på masterstudiet i Petroleum Engineering i perioden 2008-2013. 

Samarbeidsavtalen er en fortsettelse av en avtale som ble inngått i 2006 mellom UiS og Talisman som innebar at Talisman dekket alle kostnader for åtte utenlandske studenter i fire år på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering. Den økonomiske rammen var på fire millioner kroner.

Tilfreds

- Talisman er meget tilfreds med erfaringene med den opprinnelige avtalen, og ser det som viktig fortsatt å støtte arbeidet med å få kvalitativt gode studenter til UiS, sier Manager External Affairs i Talisman Energy Norge, Andreas Middelthon.

- Stipendordninger som dette bidrar utvilsomt til det. Men de bidrar også til å inspirere de norske studentene og skjerper konkurransen studentene i mellom. På den måten kan UiS levere gode studenter til den internasjonale petroleumsindustrien, sier Andreas Middelthon.

Talisman arrangerer to ganger i året forelesninger for de utenlandske studentene.

- UiS og Institutt for petroleumsteknologi (IPT) har også gode erfaringer med denne avtalen, sier administrativ leder på IPT, Terje Frøiland. Det er i tillegg en avtale som åpner for utveksling av studenter og forskere, og det er planer om å etablere et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Calgary der hovedkvarteret til Talisman ligger, og Universitetet i Edmonton.

- Dette er en avtale som gir tilgang til et utdanningsnettverk og er et bærende element i instituttets ambisjoner om å tiltrekke seg gode internasjonale studenter til UiS. Det er et mål i fremtiden å få til lignende stipendordninger for utenlandske masterstudenter, sier Terje Frøiland.

Det tas opp årlig 40 norske og 25 internasjonale studenter på masterstudiet i Petroleum Engineering, og undervisningen er på engelsk.

Forskningssamarbeid

UiS og Talisman har også et samarbeidsprosjekt om forskning. Det gjelder prosjektet”Low Salinity Water Flooding” med professor Tor Austad som prosjektansvarlig på Institutt for petroleumsteknologi. En stipendiatstilling og en post.doc.stilling dekkes av midlene. Prosjektet har en økonomisk ramme på 4,2 millioner kroner og går over tre år.

I avtalen ligger også Talisman Energy Best Student Award som deles ut årlig under semesteravslutningen for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. I år var det tre utenlandske studenter som vant alle prisene. Førsteprisen er på kr 25.000,-.