MENY

Ny samarbeidsavtale mellom UiS og Kina

Universitetet i Stavanger og Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Kina, har inngått en joint master samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at fem studenter fra Nanjing tar mastergraden på Institutt for data og elektroteknikk (IDE). Samarbeidsavtalen gjelder for fem år og blir satt i verk fra høsten 2008.

- Dette er en joint master-samarbeidsavtale, sier professor Chunming Rong. De fem studentene får diplom for mastergraden på begge universitetene. De kinesiske studentene må ha et års IKT-studier bak seg før de kommer til UiS og tar mastergraden på to år.

- I realiteten er dette en utvidelse av en generell samarbeidsavtale mellom de to universitetene som ble inngått ved årsskiftet 2004/2005. Begge parter har hatt ønske om å utvide avtalen, sier Rong.

Professor Rong har hatt forsknings- og publiseringsamarbeid med professor Yang Geng fra Nanjing, og rektor på Nanjing skal besøke UiS sannsynligvis i oktober som et ledd i avtalen.

- For UiS betyr denne avtalen at vi øker antall masterstudenter og den er et ledd i internasjonaliseringsarbeidet på UiS.

Tekst: Egil Rugland