MENY

Ny skreddersydd master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Gjennom UiS Pluss tilbyr UiS nå en etter- og videreutdanningsmaster i risikostyring og sikkerhetsledelse. Gjennom det nye studiet skal du bedre kunne forstå og håndtere sikkerhetsutfordringer på din egen arbeidsplass.

Den erfaringsbaserte masteren i risikostyring og sikkerhetsledelse tar utgangspunkt i at trusler mot samfunnets sikkerhet er natur- og menneskeskapte. Studiet tar blant annet for seg utfordringer knyttet til terrorisme, organisert kriminalitet, klimaendringer og sårbar infrastruktur.

Sikkerhet på jobben
- Dette er et skreddersydd tilbud til de som vil kombinere jobb og utdanning, sier Kenneth Pettersen, koordinator for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

- Med den nye erfaringsbaserte masteren på 90 studiepoeng vil vi skreddersy undervisningen slik at studentene får en større forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og innenfor sitt arbeidsområde, forteller han.

Det nye studiets målgruppe er altså ansatte i offentlig og privat virksomhet som jobber med sikkerhet til daglig. Fordi studiet er erfaringsbasert vil studentens egne erfaringer bli vektlagt både i undervisningen, i prosjektarbeid, ved eksamen og i den avsluttende masteroppgaven.

- De som fullfører mastergraden vil sitte igjen med verdifull kunnskap som gjør at deres organisasjon får et konkurransefortrinn, sier Pettersen.

Dekker behov
Deler av det nye tilbudet er blant annet blitt til i samarbeid med flere tilsynsetater, deriblant Petroleumstilsynet.

- Vi har i samarbeid med UiS utviklet et etterutdanningstilbud som fullt ut dekker etatens behov for kunnskap og kompetanse innenfor våre kjerneområder, som er tilsyns- og granskingsmetodikk, risikostyring og Human Factor-tilnærming, forteller Rune Schwebs, sjefingeniør innen logistikk og beredskap i Petroleumstilsynet.

- De enkelte fagmodulene og hele det erfaringsbaserte mastergradsopplegget innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse, virker samlende og kompetansebyggende for ansatte med ulik faglig bakgrunn. Tilbudet kan også motivere med hensyn til nyrekruttering, sier Schwebs.

Tverrfaglig mastergrad
Mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse er bygget opp som et tverrfaglig studium, som bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger.

Mastergraden består av ett obligatorisk emne på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet kreves bachelorgrad, cand.mag-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet. Graden er yrkesrettet og kvalifiserer i utgangspunktet ikke for opptak til et doktorgradsstudium.

Les mer om master i risikostyring og sikkerhetsledelse