MENY

Ny sosiologforening i Rogaland

Fagmiljøene innenfor sosiologi ved Universitetet i Stavanger og IRIS har startet nytt lokallag i Rogaland.

Den nyetablerte sosiologforeningen er en re-etablering av en tidligere lokal sosiologforening.

– I første omgang vil vi nå fokusere på de årelange og pågående studiene av Stavanger i endring, forteller nyvalgt leder av foreningen, Turid Rødne, ved UiS.

Ifølge Rødne har foreningen som mål å styrke sosiologers interesse for faget, etablere og styrke nettverk mellom sosiologer i Rogaland, fremme interessen for sosiologiske spørsmål og styrke sosiologiens bidrag til regionen.

Egen studentforening
Sosiologistudenter ved UiS har også startet en egen sosiologforening; Studentenes sosiologforening, SSF.

– At studentene også er samlet gir oss lettere anledning til å møte og inspirere disse inn mot faget og vi vil gjerne ha et nært samarbeid med dem. Samarbeid med studentene vil også styrke sosiologifaget ved UiS, sier Rødne.

Rask og sosial endring
Den nyetablerte sosiologforeningen planlegger nå et større oppstartsseminar, der forskningsprosjektet «rapid social change»- eller «prisme»-prosjektet ved IRIS og UiS skal presenteres og drøftes.

Prosjektet tar sitt utgangspunkt i Bourdieus teoriapparat og handler om sammenhengen mellom rask sosial endring, og endringer i verdier og kulturell verdsetting.

Les også: Bra karakter til sosiologisk forskning 
Les også: Knud Knudsen i oppfølgingsutvalg