MENY

Ny støtte til utfordrende barn

Prosjektet "Dei utfordrande barna" videreføres etter vellykket første runde. Senter for atferdsforskning har fått nye penger til prosjektet fra Fylkesmannen.

Prosjektet skal gå over to år, og ressurstildelingen på 800 000 kroner gjelder for samme periode. Både Fylkesmannen ved utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul og universitetslektor Pål Roland på Senter for atferdsforskning ved UiS er fornøyd med satsingen.

- Vi er svært glad for denne videreføringen av et prosjekt som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på. Både Fylkesmannen, Senter for atferdsforskning og de forrige kommunene som deltok ser viktigheten av å satse systemrettet på tidlige tiltak i arbeid med barn med problematferd, sier Roland.

Han legger til at prosjektet "Dei utfordrande barna" slik sett er i tråd med føringer lagt i Stortingmelsmelding 16.

I prosjektet rettes fokus mot håndtering av problematferd hos barn mellom fire og åtte år. I første runde av prosjektet fra 2005 til 2007 deltok kommunene Time, Egersund, Lund og Sandnes. Fylkesmannen skal nå rekruttere fire nye kommuner.

Prosjektgruppen ledes av Pål Roland, som har med seg kollegene Inger Kristine Løge, Ingunn Størksen og Elin Solli. Det er Senter for atferdsforskning som skal drifte prosjektet.

Les rapporten fra "Dei utfordrande barna"! (pdf, 321 kb)

Les mer om prosjektets første runde!

Les artikkelen om erfaringar frå prosjektet!