MENY

Ny studentforening skal samle IKS-studentene

Det har tidligere ikke eksistert en forening for alle studentene ved IKS, noe som har ført til at studentene sårt har savnet et samlingspunkt. Den nyoppstartede foreningen FIKS har som mål å samle alle studentene og skape et bedre studiemiljø.

Leder Jørgen Nordby har mange fikse ideer for å få opp engasjementet blant studentene. Leder Jørgen Nordby har mange fikse ideer for å få opp engasjementet blant studentene.

Det er mastergradsstudent på historiedidaktikk, Jørgen Nordby, som står bak etableringen av studentforeningen sammen med ti medstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). En forening som lenge har vært en mangelvare for studentene ved IKS.

– Åpen og inkluderende
Studentforeningen har fått navnet FIKS, som er en forkortelse for «Foreningen for studenter ved IKS». Dette er en forening som er åpen for alle studentene ved instituttet, enten om de studerer historie, nordisk, engelsk, religion, PPU eller om de går på lektorutdanning for 8.-13. trinn eller lektorutdanning realfag for 8.-13. trinn.

– FIKS er en moderne, åpen og inkluderende forening for alle studentene ved IKS. Vi ønsker å skape engasjement og samle studentene på tvers av studieretninger og skape et felleskap, sier Nordby som er leder for FIKS.

Samlende tilbud
Det har kun eksistert én annen studentforening så lenge Nordby har vært student ved IKS, men denne foreningen har kun vært åpen for historiestudenter. Mangelen på en forening som har kunnet samle studentene på tvers av studieretninger, har vært stor. Og nå har styret i FIKS mange fikse planer for å opp engasjementet blant studentene og for å forbedre studiemiljøet.

– Vi kommer til å engasjere en stor fest i halvåret for studentene ved IKS, i tillegg til at vi vil ha en månedlig fast hendelse. I tillegg ønsker vi å arrangere andre sosiale sammenkomster som dagsturer, hytteturer, surfeturer og filmkvelder i eksamenstiden, der vi tenker å vise filmer relatert til pensum, sier Nordby.

Det første arrangementet FIKS arrangerer er et kick-off i Grottene på Folken 7. november. Her vil det bli arrangert quiz, en beer-pongkonkurranse og det er leid inn en DJ som skal underholde.

– Positive tilbakemeldinger
FIKS-lederen har inntrykk av at studentene på IKS er positive til at det har blitt startet opp en ny og samlende studentforening.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, og de aller fleste ser at det er et stort behov for dette. Å ha en egen studentforening ved IKS, vil ha mye å si for trivselen til hver enkelt student og for studiemiljøet samlet sett, og det kan skape et fellesskap og en tilhørighet som gjør at færre dropper ut av studiene, sier han.

At det ikke har vært mange aktive studentforeninger ved IKS tidligere mener Nordby at delvis kan skyldes av  at undervisningen er såpass spredt, og at det generelt sett er lite gruppesamarbeid på mange av studiene.

– Derfor er det desto viktigere å ha et samlende tilbud for alle studentene ved IKS, sier han.

Sjekk ut studentforeningens egen Facebook-side.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Asbjørn Jensen