MENY

Ny studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon representerer rundt 200 000 studenter. At studentene har samlet seg i én stor nasjonal organisasjon vitner om massemobilisering for å bedre studenters vilkår, mener leder Anne Karine Nymoen.

Studentorganisasjonen har blitt stiftet som et resultat av sammenslåingen mellom de nasjonale organisasjonene Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU). Viktige saker fra arbeidsprogrammene til organisasjonen er:

  • Bedring av kollektivtilbudet
  • Bygging av minst 1000 nye studentboliger
  • 11 måneders studiestøtte med minst 10 prosent økning av lån og stipend
  • Økt kvalitet i utdanningen

Mobilisering av studenter
Norsk studentorganisasjon er en av landets største interesseorganisasjoner.
- At vi studenter har samlet oss i én stor nasjonal organisasjon vitner om en massemobilisering for å bedre studentenes vilkår. Studentenes stemmer skal nå bli sterkere. Vi finner oss ikke i løftebrudd og nedprioritering fra politikerne, sier leder Anne Karine Nymoen.

Komitemedlemmer fra StOr
Studenter fra StOr ( Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger) har blitt valgt inn i komiteer i organisasjonen. De aktuelle er:

  • Gunnar Dyrseth, i Faglig komité for historiske og filosofiske fag
  • Harry Liam, i Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag

 Les mer om Norsk studentorganisasjon.