MENY

Ny styrings- og ledelsesordning på UiS

På styremøtet i dag 25. mars la universitetsdirektøren i samråd med rektor fram et forslag om en ny styrings- og ledelsesmodell ved UiS. Forslaget ble vedtatt med mindre endringer. Den nye styrings- og ledelsesordningen vil gjelde fra 1. januar 2011.