MENY

Ny temaleder for energi og miljø

Professor Mohsen Assadi er oppnevnt som ny leder for temaområdet energi og miljø ved Universitetet i Stavanger.

Assadi er ansatt ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og har et særlig fokus på gassteknologi i sin forskning.

Seks temaområder
UiS har vedtatt seks tematiske profilområder; energi og miljø, helse og velferd, reiseliv, skole og læring, kultur og mat.

Temalederens oppgave er å utvikle og fremme tverrfaglig samarbeid innen undervisning og forskning på sitt område.

Avgrense feltet
- I første omgang vil jeg kartlegge det som har relevans for energi og miljø, hvilke prosjekter og hvilken kompetanse som finnes ved Universitetet i Stavanger. Den store utfordringen blir å avgrense feltet, ettersom det meste i verden kan koples til enten energi eller miljø, sier Assadi og fortsetter:

- Så gjelder det å synliggjøre aktivitetene for utenforstående og vise hvilke muligheter som finnes ved UiS.

Les mer om temaområdet energi og miljø