MENY

Ny vei til å bli hotelleder

Snart vil det bli mulig for kokker, servitører og andre med relevant fagbrev å søke seg direkte inn på hotelleder-utdanning ved Universitetet i Stavanger. Ingen andre i landet kan by på det samme utdanningstilbudet.

Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger (UiS) har fått grønt lys fra Kunnskapsdepartementet for å starte opp bachelor i hotelledelse via y-veien.

– Kandidater med både fagbrev og en lederutdanning er gull verdt for hotell- og restaurantnæringen. Dette er fantastiske nyheter og resultat av flere års systematisk arbeid, sier Truls Engstrøm, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, UiS.


En suksess
Ordningen med yrkesfaglig vei, eller y-vei, til høyere utdanning startet opprinnelig opp for å bedre rekrutteringen til ingeniørutdanningene. Ordningen viste seg å bli en suksess, studentene som ble tatt opp via y-veien gjorde det svært godt.

Etter hvert har flere y-veistudier kommet til. Bachelor i hotelledelse via y-veien ved UiS blir det første studiet av slaget i landet innen restaurant- og hotellfag.

Med en bachelor i hotelledelse kan du arbeide som leder og mellomleder i hotell-, restaurant-, vertskaps- og andre servicevirksomheter.


Etterspurt og etterlengtet
– Dette tilbudet har vi kjempet for. Studietilbudet er etterspurt og etterlengtet blant ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge NHO Reiseliv.

Norsk hotellhøgskole ved UiS har i samarbeid med NHO Reiseliv og hotell- og restaurantbransjen arbeidet for opprettelsen av studiet i fire år.


Fra kokk til leder
Bachelor i hotelledelse via y-veien vil starte opp fra høsten 2015 og retter seg mot søkere med fagbrev eller svennebrev som institusjonskokk eller kokk, servitør, baker, butikkslakter, fagarbeider i industriell produksjon, kjøttskjærer, konditor, pølsemaker, sjømathandler, fagarbeider i sjømatproduksjon eller slakter.


Spesialtilpasset studium
UiS tilbyr fra før av bachelor i hotelledelse for søkere med studiekompetanse. Studieløpet for søkere som skal ta y-veien vil være omtrent likt. Studentene som tar y-veien slipper å ta noen av de bransjespesifikke fagene siden det er kompetanse de allerede har. I stedet tar de engelsk, norsk og matematikk. Studiet vil ha innslag av restaurantledelse.


– Regjeringen er positiv til at folk med fagbrev får tilgang til et spesielt tilrettelagt studietilbud slik at de kan ta en bachelorgrad. Vi har nå godkjent Universitet i Stavangers søknad om nytt y-veistudium og er spente på hvilke resultater dette vil gi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gisle Steffensen og Truls Engstrøm

– Vi ønsker å gi dem som har fagbrev mulighet til å søke seg inn direkte inn på høyere utdanning, sier Truls Engstrøm (t.h.). Her sammen med Gisle Steffensen på besøk på Sola strandhotell. Foto: Elisabeth Tønnessen