MENY

Ny videreutdanning i aktivitetspedagogikk

Over to år skal 26 spente studenter fra Aktivitetsskolen i Oslo (AKS) gjennomføre den nye videreutdanningen i aktivitetspedagogikk.

Studieleder Svanaug Lunde i full sving på første studiedag. Studieleder Svanaug Lunde i full sving på første studiedag.

Denne uken møtte studentene fem like spente veiledere fra Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret til studiestart. Skal vi tro studentene var det både spennende og «superbra».

For ordens skyld: For mange er AKS bedre kjent som skolefritidsordningen (SFO).

– Vi har gledet oss enormt til dette, og endelig er vi i gang! For en fantastisk gjeng med studenter, sier studieleder Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret etter vel gjennomført første samling.

– Det er så kjekt når vi møter så motiverte studenter som gleder seg til å sette i gang like mye som vi gjør, sier hun.

Universitetslektor Gunn Helen Ofstad ved Lesesenteret sier de to nasjonale sentrene utfyller hverandre godt.

– Vi har mye til felles, samtidig som vi har ekspertise på hver våre fagområder. Læringsmiljø og språk er viktige områder på en mangfoldig arena som AKS. Sammen er vi i stand til å gi studentene gode fagkunnskaper som de kan ta med seg inn i praksisen på sin egen AKS, sier hun.

Nybrottsarbeid

Prosjektleder i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Kristine Dehli, er også begeistret for arbeidet som nå gjøres, og kaller det for nybrottsarbeid. Studier rettet direkte mot AKS finnes foreløpig ikke i Norge.

– Da vi reviderte rammeplanen for aktivitetsskolen i 2018 kom det klarere retning for innholdet i AKS, og vi så et behov for videreutdanning for å styrke den pedagogiske kompetansen. Dette studiet bygger på rammeplanen og er utviklet i tett samarbeid mellom oss og Læringsmiljøsenteret, sier hun.

På årets kull er studentene i jobb som AKS-ledere og baseledere, men noen er også assistenter som satser på en karriere innen AKS. Studiet blir en viktig del av implementeringen av rammeplanen.

– Målet er at AKS skal være et tilbud med god kvalitet, og oppleves sammenlignbart uansett hvilken av de 107 skolene i Oslo du går på. Aktivitetsskolen skal være en læringsstøttende arena for elevene våre. Vi vet mye om at leders delaktighet er viktig. Derfor ha vi også lagt vekt på å få rektorene med på laget. Det er viktig for oss at det blir en inkludering og en sammenheng mellom skole og AKS, slik at vi får en helhet i tilbudet til elevene, sier Dehli.

Også Lunde ser styrken i helhetstenkingen.

– AKS er en viktig del av skolehverdagen, og derfor en viktig del av målet om at alle barn skal ha et trygt og godt læringsmiljø, sier hun og utdyper:

– Gjennom studiet kommer vi til å jobbe mye med de gode relasjonene, medvirkning, språk, sårbare barn, samtidig som vi ser på organisasjonsutvikling. Helheten her er enormt viktig.

Omsorg, lek og læring

I rammeplanen står det at «AKS skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Inspirerende og lekbaserte aktiviteter i et inkluderende fellesskap skal være bærebjelken». Tre viktige stikkord for innholdet i studiet er derfor omsorg, lek og læring.

– Det er gjennom trygge varme relasjoner med andre barn og voksne at barn kan trives, leke, utfolde seg og lære, sier Lunde.

Studiet er forskningsbasert, men likevel knyttet sterkt til praksis. Utdanningen går over to år, med 30 studiepoeng per år. Det første året er temaet trygt og godt leke- og læringsmiljø. Studentene får lære om ledelse, lærende organisasjoner og teamoppbygging, relasjoner og relasjonenes betydning, betydningen av kommunikasjon og språk for lek og læring, og om opplæringslovens kapittel 9A.

– Gjennom det første året skal studentene også lage en prosjektplan som omhandler et valgt utviklingsprosjekt på 

sin egen aktivitetsskole. I løpet av andre skoleår starter implementeringen av utviklingsprosjektet.  På denne måten knyttes praksis og teori sammen, studentene får økt kompetanse innenfor sitt fagfelt, samtidig som de lærer seg implementeringsteori i praksis, forteller Lunde.


Ordsky laget av studentene etter første studiedag. Spørsmålet var "Hvordan har første studiedag vært?"

Inspirerende og motiverende

– Vi har store forventinger til dette studiet, og mange av studentene er glade for faglig påfyll og synes det er spennende å få være med. Ikke minst synes de første studiesamling var spennende og inspirerende, og det vel så viktig for det videre arbeidet, sier Dehli.

– Jeg gleder meg til å treffe den kule gjengen med studenter igjen! Jeg tror vi kan få til mye bra i AKS sammen, sier en entusiastisk Svanaug Lunde til slutt.

Tekst: Ina Midttveit

Les også:

Lekbasert læring gir læringsgevinst

Nå kan du høre «D e godt å ha någen» på Spotify!