MENY

Nye barnehagepedagoger fra UiS

Tirsdag 16. juni ble det gjort stas på 87 nyutdannede førskolelærere på Universitetet i Stavanger. Proppfulle av fagkunnskap skal de nå ut i arbeidslivet og skape gode språkmiljø og magiske kulturbarnehager for de aller minste av oss.

I en hyggelig og høytidelig seremoni med Mozartkonsert, dramainnslag, fine ord og gode råd, sang og dikt, ble det tirsdag gjort stas på avgangsstudentene i førskolelærerutdanningen ved UiS. Dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet, daglig leder på Svanholmen barnehage Frode Dahle og førstelektor Monika Röthle ville alle dele noen visdomsord med de nybakte pedagogene som nå er ferdige med et 3-årig bachelorløp.

De kunstneriske innslagene i programmet var det førskolelærerstudentene selv som stod for, noen akkompagnert av førstelektor Torill Vist på piano.

– Vær stemmen til barna!
Innimellom beskrivelsen av hvor kjekt det er å jobbe som førskolelærer, kom det også noen alvorsord fra Frode Dahle fra Svanholmen barnehage. Han fortalte om sine erfaringer med det å være nyutdannet førskolelærer og trakk fram det som kanskje er det vanskeligste, nemlig det å se og fange opp de barna som ikke har det så bra.

– Det er viktig at dere ikke er redde for å se de barna som sliter, og at dere ikke er redde for å ta kontakt med foreldre og hjelpeapparat om nødvendig. De barna som ikke har det bra, må få en stemme, og den er deres.

– Bruk fagbøkene!
Viktige ord å ta med seg inn i arbeidslivet fikk hovedpersonene også fra førstelektor Monika Röthle. Hun påpekte at faglig autoritet ikke er noe som følger vitnemålet eller stillingen en måtte ha.

– Faglig autoritet er noe man må gjøre seg fortjent til. Det er først når dine medarbeidere opplever at ditt faglige bidrag er en støtte i barnehagearbeidet at de tilskriver deg faglig autoritet. Du må selv skape forutsetninger for å få denne autoriteten, sa Röthle.

Röthle framhevet også at barnehagene trenger kunnskapsrike førskolelærere. Derfor oppfordret hun studentene til å beholde fagbøkene sine, stille dem opp i bokhylla i barnehagen de begynner å jobbe i –  og bruke bøkene som oppslagsverk i det daglige.

– Når man kommer ut i yrkeslivet kan det være lett å miste sin faglighet. Man vil gjerne være en grei kollega, være en i gjengen og tilpasse seg gruppenivået. Det er en farlig vei å begi seg ut på. For å vokse som pedagogiske ledere, trenger dere noe å markere faglighet med. Fagbøkene er gode symboler på førskolelærernes faglighet. Bruk pensumbøkene!, var hennes budskap til sine tidligere studenter.

Skal forme barnehagen
To av de nyutdannede pedagogene som kommer til å ta vare på fagbøkene sine, er Marit Nesvåg og Laila Solberg Skjæveland. De opplevde Röthles appell som viktige ord å ta med seg inn i arbeidslivet.

– Vi har lært veldig mye disse årene og gleder oss til å ta kunnskapen i bruk, sier Marit Nesvåg.

– Det er både kjekt og trist å slutte. Vi får aldri det samme fellesskapet tilbake som vi har hatt disse tre årene, sier Laila Solberg Skjæveland.

De nybakte førskolelærerne begynner i jobb tredje august i den samme barnehagen.

– Vi begynner i en helt ny barnehage og får være med på å forme den. Det gleder vi oss til. Det blir en ekstra utfordring å sette oss inn i hvordan vi kan være med på å bygge opp barnehagen og hvordan vi kan dra nytte av kunnskapen vår, sier de tidligere studentene som begge syntes det var kjekt å bli gjort stas på under avslutningsseremonien.

Nå er de rede til gjøre sin innsats for å øke den pedagogiske kunnskapen i de norske barnehagene.