MENY

Nye bøker om brønnmekanikk

Professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, har nylig gitt ut en fagbok med tittelen Mechanics of Drilling. Den er publisert på det tyske forlaget Shaker Verlag i Aachen.

Innholdet i boken er videregående brønnmekanikk. Den brukes i faget Retningsboring og Borestrengsmekanikk som foreleses i annet semester på masterstudiet i petroleumsteknologi.

- Det har vært en rivende teknologisk utvikling innen brønnteknologien de siste år, sier Aadnøy. Det er derfor få lærebøker tilgjengelige. I tillegg har vanskelighetsgraden økt dramatisk. 

Boka er utviklet gjennom flere år som notater i kursene, samt gjennom prosjekter som Aadnøy har deltatt i. Han har i noen år vært Petroleumstilsynets ekspert i forbindelse med uhell og teknisk svikt i oljebrønnene på norsk sokkel.

Boken omhandler i store trekk anvendelse av klassisk mekanikk på brønnproblemstillinger. Det er en rekke mekanismer som er unike i oljebransjen. Det er derfor et stort kapittel som analyserer oppdriftskreftene i en rekke brønnsituasjoner. I tillegg til belastnings- og styrkeanalyse behandles brønnfriksjon inngående. Det er i alt 11 kapitler.   Per i dag representerer verket den mest avanserte boken innen brønnteknologi som er publisert. Aadnøy forventer derfor et bra salg av boken.

Samtidig har Mesfin Belayneh publisert boken A Review of Buckling in Oil Wells, også på Shaker Verlag. Dette er en bok om videregående brønnmekanikk og som skal brukes i Masterfaget Brønnintervensjon til høsten. Boken er også basert på klassisk mekanikk og i tillegg til å gi state of the art inneholder den nye bidrag.

Belayneh har en PhD fra UiS i 2004, hvor Bernt S. Aadnøy var veileder. De to siste år har han vært postdoktor ved Institutt for Petroleumsteknologi. Nylig gikk Belayneh inn i forskerstilling i IRIS,