MENY

Nye forskningsmidler til Simon G. Møller

Professor Simon G. Møller, Centre for Organelle Research (CORE), UiS, har fått 1.1 million kroner fra Norges forskningsråd til opprettelsen av en ny FUGE teknologiplattform (node) i FUGE II-programmet til prosjektet "Live Cell imaging and Protein-Protein interactions in Plants".

- Tildelingen gjelder for fem år, og det er første gang at en node er tildelt en institusjon i Rogaland, sier Simon G. Møller. - En tildeling av en node av denne kategori er i praksis en anerkjennelse av det miljøet som på nasjonal basis er best på plantemikroskopi. FUGE noden ved UiS vil også være en nasjonal service for forskere som ønsker mikroskopi av levende celler med høyeste kvalitet. Et nytt avansert konfokal mikroskop system skal nå kjøpes inn som en del av FUGE plattformen med en prislapp på ca 2.5 millioner NOK hvor Stavanger Universitets Sykehus (SUS) bidrar med 700 000 NOK. Dette betyr at CORE og SUS vil ha et tett samarbeid på mange forkjellige prosjekter fremover. 

Tildelingen er et resultat av en evaluering av FUGE I-programmet og etableringen av nye programmer og ny struktur i eksisterende programmer.

- Det er stort for UiS og CORE å få en slik status, sier Simon G. Møller.

Møller er overbevist at uten UiS sin satsing på CORE ville denne tildelingen ha sittet lenger inne hos FUGE-styret.

- Det er en anerkjennelse av UiS sin målbevisste satsing, vår kompetanse og publikasjoner innen plantecellebiologi, og det er meget positivt for etableringen av det nye internasjonale forskningssenteret som vil ha sitt hovedområde innenfor organellebiologi. CORE har allerede blitt kjent internasjonalt hvor henvendelsene kommer fra internasjonale forskere som vil tilbringe forskningstid ved senteret, sier Møller.